Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Med solfångare och geoenergi får Sigtuna hållbar stadsdel

https://www.klimatsmart.se/images/news/eon250x99.jpg

Med två solfångarparker, bergvärmepumpar och ett modernt lågvärmenät för värmedistributionen skapar Sigtuna stadsängar och E.ON en av Sveriges mest hållbara stadsdelar. I bygget av Sigtuna stadsängar skapas en miljöanpassad närvärmelösning med 1000 kvm solfångare. Solfångarna beräknas producera tillräckligt med värme för att tillgodose nästan hela behovet av uppvärmning och varmvatten till flerbostads- och småhusen under sommarhalvåret. Många sommardagar ger solfångarna dessutom överskottsvärme som kan utnyttjas senare under vinterhalvåret. – Att skapa en värmelösning med minsta möjliga klimatpåverkan var viktigt för oss då 900 nya bostäder kommer att byggas i Sigtuna stadsängar. Att den köpta energin dessutom blir något billigare jämfört med Sigtunas nuvarande fjärrvärmetaxa känns som en trevlig bonus, säger Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB. E.ON är en etablerad aktör i Stockholmsregionen och bidrar med lång erfarenhet av energi- och klimatsmarta lösningar. Satsningen ligger helt i linje med den nya inriktningen på mer förnybart, lokal distribution och kundnära lösningar – gärna i partnerskap med kommuner eller andra aktörer. - I samarbete med Sigtuna Stadsängar har vi fått en unik möjligheten att utveckla framtidens värmenät där vi integrerar sol, värmepumpar och lågtemperaturnät. Genom ett nära samarbete mellan kund och leverantör kan vi tillsammans minimera användningen av resurser för uppvärmning och varmvatten, säger Teresa Mattisson, försäljningschef energilösningar på E.ON. Husen i Sigtuna stadsängar byggs med höga krav på energieffektivitet vilket bidrar till att systemet med lågvärmenät blir extra energieffektivt. Fastigheter som förses med egna solfångare kan även sälja sitt energiöverskott till ett förutbestämt pris till E.ON, vilket ytterligare ökar fördelarna med att satsa på solenergi i stadsdelen. För mer information kontakta: - Teresa Mattisson, försäljningschef energilösningar E.ON, tel: 0702-74 79 93 e-post: teresa.mattisson@eon.se - Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB, tel: 0703-85 71 61 e-post: Kim.hulten@bonava.com

Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook

Med solfångare och geoenergi får Sigtuna hållbar stadsdel

2017-02-02
Med två solfångarparker, bergvärmepumpar och ett modernt lågvärmenät för värmedistributionen skapar Sigtuna stadsängar och E.ON en av Sveriges mest hållbara stadsdelar.

I bygget av Sigtuna stadsängar skapas en miljöanpassad närvärmelösning med 1000 kvm solfångare. Solfångarna beräknas producera tillräckligt med värme för att tillgodose nästan hela behovet av uppvärmning och varmvatten till flerbostads- och småhusen under sommarhalvåret. Många sommardagar ger solfångarna dessutom överskottsvärme som kan utnyttjas senare under vinterhalvåret.

– Att skapa en värmelösning med minsta möjliga klimatpåverkan var viktigt för oss då 900 nya bostäder kommer att byggas i Sigtuna stadsängar. Att den köpta energin dessutom blir något billigare jämfört med Sigtunas nuvarande fjärrvärmetaxa känns som en trevlig bonus, säger Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB.

E.ON är en etablerad aktör i Stockholmsregionen och bidrar med lång erfarenhet av energi- och klimatsmarta lösningar. Satsningen ligger helt i linje med den nya inriktningen på mer förnybart, lokal distribution och kundnära lösningar – gärna i partnerskap med kommuner eller andra aktörer.

- I samarbete med Sigtuna Stadsängar har vi fått en unik möjligheten att utveckla framtidens värmenät där vi integrerar sol, värmepumpar och lågtemperaturnät. Genom ett nära samarbete mellan kund och leverantör kan vi tillsammans minimera användningen av resurser för uppvärmning och varmvatten, säger Teresa Mattisson, försäljningschef energilösningar på E.ON.

Husen i Sigtuna stadsängar byggs med höga krav på energieffektivitet vilket bidrar till att systemet med lågvärmenät blir extra energieffektivt. Fastigheter som förses med egna solfångare kan även sälja sitt energiöverskott till ett förutbestämt pris till E.ON, vilket ytterligare ökar fördelarna med att satsa på solenergi i stadsdelen.

För mer information kontakta:
- Teresa Mattisson, försäljningschef energilösningar E.ON, tel: 0702-74 79 93 e-post: teresa.mattisson@eon.se

- Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB, tel: 0703-85 71 61 e-post: Kim.hulten@bonava.com
Källa: EON

Senaste nyheter