Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Undersökning av 160 kommuner hjälper att minska bilismen

https://www.klimatsmart.se/images/news/gronabilister-resor250x138.jpg

Bilismen måste minska om vi ska nå klimatmålet. Vi åker minst bil i storstäderna och mest i glesbygden. Så måste det få vara. Men bilberoendet kan brytas i många mellanstora städer och pendlingskommuner. Det visar Gröna Bilisters nya 2030-indikator som bygger på kommunala resvaneundersökningar. Mycket vore vunnet om så sker, för där bor hälften av Sveriges befolkning. Det är snart bara tio år kvar till år 2030. Tills dess ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70 procent jämfört med 2010, enligt klimatlagens mål. Hittills har klimatpåverkan minskat med 17 procent. Vi har alltså lång väg kvar till målet. 2030-sekretariatet har utvecklat en uppsättning nationella 2030-indikatorer för att följa upp omställningsarbetet. Gröna Bilister har tillsammans med dem och Klimatkommunerna utvecklat en liknande uppsättning kommunala 2030-indikatorer. Dessa förvaltas och utvecklas nu av Gröna Bilister med ekonomiskt stöd av Trafikverket. De flesta forskare är överens om att bilismen måste minska om vi ska nå transportsektorns klimatmål, i synnerhet i storstadsområdena. Därför väcker det hopp att vi gör allt större andel av våra resor med kollektivtrafik. Men eftersom andelen resor med gång eller cykel minskar i motsvarande mån förblir bilåkandet konstant. För att finna hopp om en minskad bilism har Gröna Bilister brutit ned resvanorna på lokal nivå. Vi har nyligen samlat resultat från resvaneundersökningar från 160 kommuner gällande andelen resor som kommuninvånarna gör med bil, kollektivtrafik respektive gång eller cykel. Undersökningarna har genomförts av regioner, länstrafikbolag, regionförbund eller enskilda kommuner. Sådana undersökningar genomförs med flera års mellanrum. Vi jämför resultaten från de senaste undersökningarna, genomförda mellan åren 2012 och 2017. 1) Utifrån de kommunala resvaneundersökningarna ser Gröna Bilister störst potential att minska bilismen i mellanstora städer och i pendlingskommuner. Skälet är att det här finns stora skillnader mellan likartade kommuner. Det finns ingen anledning att 68 % av resorna i Jönköping ska ske med bil när Uppsalaborna bara använder bilen vid 37 % av resorna. I Kungsbacka används bilen vid 78 % av resorna, att jämföra med 57 % i Upplands Väsby där pendlingsavstånden är desamma. - Bryts bilberoendet i mellanstora städer och pendlingskommuner är mycket vunnet, för där bor ungefär hälften av Sveriges befolkning, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Bilister. 2) De fysiska förutsättningar som länstrafiken ger invånarna att åka kollektivt spelar stor roll för deras resvanor. Länstrafikbolagen skiljer sig mycket åt när det gäller hur mycket de satsar. - Det skulle göra avtryck i den nationella statistiken över resandet med kollektivtrafik om de passiva länstrafikbolagen rycker upp sig, kommenterar Per Östborn. En längre version av denna artikel som också tar upp arbetspendling och kommunanställda som föredömen kan läsas på Gröna Bilisters hemsida.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Undersökning av 160 kommuner hjälper att minska bilismen

2019-01-23
Bilismen måste minska om vi ska nå klimatmålet. Vi åker minst bil i storstäderna och mest i glesbygden. Så måste det få vara. Men bilberoendet kan brytas i många mellanstora städer och pendlingskommuner. Det visar Gröna Bilisters nya 2030-indikator som bygger på kommunala resvaneundersökningar. Mycket vore vunnet om så sker, för där bor hälften av Sveriges befolkning.

Det är snart bara tio år kvar till år 2030. Tills dess ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70 procent jämfört med 2010, enligt klimatlagens mål. Hittills har klimatpåverkan minskat med 17 procent. Vi har alltså lång väg kvar till målet.

2030-sekretariatet har utvecklat en uppsättning nationella 2030-indikatorer för att följa upp omställningsarbetet. Gröna Bilister har tillsammans med dem och Klimatkommunerna utvecklat en liknande uppsättning kommunala 2030-indikatorer. Dessa förvaltas och utvecklas nu av Gröna Bilister med ekonomiskt stöd av Trafikverket.

De flesta forskare är överens om att bilismen måste minska om vi ska nå transportsektorns klimatmål, i synnerhet i storstadsområdena. Därför väcker det hopp att vi gör allt större andel av våra resor med kollektivtrafik. Men eftersom andelen resor med gång eller cykel minskar i motsvarande mån förblir bilåkandet konstant.

För att finna hopp om en minskad bilism har Gröna Bilister brutit ned resvanorna på lokal nivå. Vi har nyligen samlat resultat från resvaneundersökningar från 160 kommuner gällande andelen resor som kommuninvånarna gör med bil, kollektivtrafik respektive gång eller cykel.

Undersökningarna har genomförts av regioner, länstrafikbolag, regionförbund eller enskilda kommuner. Sådana undersökningar genomförs med flera års mellanrum. Vi jämför resultaten från de senaste undersökningarna, genomförda mellan åren 2012 och 2017.

1) Utifrån de kommunala resvaneundersökningarna ser Gröna Bilister störst potential att minska bilismen i mellanstora städer och i pendlingskommuner. Skälet är att det här finns stora skillnader mellan likartade kommuner.

Det finns ingen anledning att 68 % av resorna i Jönköping ska ske med bil när Uppsalaborna bara använder bilen vid 37 % av resorna. I Kungsbacka används bilen vid 78 % av resorna, att jämföra med 57 % i Upplands Väsby där pendlingsavstånden är desamma.

- Bryts bilberoendet i mellanstora städer och pendlingskommuner är mycket vunnet, för där bor ungefär hälften av Sveriges befolkning, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Bilister.

2) De fysiska förutsättningar som länstrafiken ger invånarna att åka kollektivt spelar stor roll för deras resvanor. Länstrafikbolagen skiljer sig mycket åt när det gäller hur mycket de satsar.

- Det skulle göra avtryck i den nationella statistiken över resandet med kollektivtrafik om de passiva länstrafikbolagen rycker upp sig, kommenterar Per Östborn.

En längre version av denna artikel som också tar upp arbetspendling och kommunanställda som föredömen kan läsas på Gröna Bilisters hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Per Östborn, projektledare, Gröna Bilister, per.ostborn@gronabilister.se

Denna granskning är ett led i Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg, som stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.

Senaste nyheter