Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Värmland bäst på hållbarhet för djur och jordbruk

https://www.klimatsmart.se/images/news/krav-hallbarhetsrankning250x214.jpg

30 procent av djuren och 27 procent av jordbruksmarken i Värmland uppfyller KRAVs kriterier för god djuromsorg och ett hållbart jordbruk. Det ger sammantaget Värmland en första plats bland Sveriges 21 län i KRAVs hållbarhetsrankning för djurhållning och jordbruksmark. – Värmland ligger högt både när det gäller KRAV-certifierad djurhållning och åker- och betesmarker. På en KRAV-godkänd gård ställs mycket höga krav på god djuromsorg, samtidigt som klimatpåverkan är mindre och den biologiska mångfalden är större, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef för lantbruk på KRAV. I hela landet är 17 procent av djuren KRAV-certifierade och 16 procent åker- och betesmarken brukas med KRAV-godkända metoder. Skillnaden mellan länen är stor, där de bästa länen har andelar kring 25–30 procent medan några halkar efter med andelar under 10 procent. KRAV-certifierad odling innebär att råvarorna odlas ekologiskt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Dessutom innebär certifieringen krav som går utöver ekologiskt, exempelvis när det gäller klimatpåverkan, djuromsorg och arbetsvillkor för de som producerar varorna. Bland annat finns långtgående krav på utevistelse för djuren. Sammantaget ger detta en mer hållbar och framtidssäkrad livsmedelsproduktion. – KRAV-bönder tar ett särskilt stort ansvar för djurens välbefinnande och för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Genom KRAV-certifieringen kan bönder och konsumenter tillsammans tackla globala hållbarhetsutmaningar, såsom klimatkrisen, minskad artrikedom och spridning av bekämpningsmedel i naturen, säger Jonas Carlberg. KRAV:s hållbarhetsrankning är en sammanslagning av rankning för jordbruksmark, som omfattar åkermark och betesmark, och rankning för djurhållning som omfattar nötkreatur och får. Länens placering i de två rankningarna slås ihop för att ge en samlad placering i KRAVs hållbarhetsrankning. Statistiken kommer från KRAV. KRAV-certifierade jordbruk är alltid ekologiska, vilket innebär att de inte får använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Det bidrar till ökad biologisk mångfald. Dessutom ställs krav på klimatarbete, god djurvälfärd och socialt ansvarstagande. Cirka 80 procent av den ekologiska odlingen är KRAV-certifierad. KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV har särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV är en ekonomisk förening som ägs av 24 medlemsföretag och organisationer.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook

Värmland bäst på hållbarhet för djur och jordbruk

2021-08-06
30 procent av djuren och 27 procent av jordbruksmarken i Värmland uppfyller KRAVs kriterier för god djuromsorg och ett hållbart jordbruk. Det ger sammantaget Värmland en första plats bland Sveriges 21 län i KRAVs hållbarhetsrankning för djurhållning och jordbruksmark.

– Värmland ligger högt både när det gäller KRAV-certifierad djurhållning och åker- och betesmarker. På en KRAV-godkänd gård ställs mycket höga krav på god djuromsorg, samtidigt som klimatpåverkan är mindre och den biologiska mångfalden är större, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef för lantbruk på KRAV.

I hela landet är 17 procent av djuren KRAV-certifierade och 16 procent åker- och betesmarken brukas med KRAV-godkända metoder. Skillnaden mellan länen är stor, där de bästa länen har andelar kring 25–30 procent medan några halkar efter med andelar under 10 procent.

KRAV-certifierad odling innebär att råvarorna odlas ekologiskt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Dessutom innebär certifieringen krav som går utöver ekologiskt, exempelvis när det gäller klimatpåverkan, djuromsorg och arbetsvillkor för de som producerar varorna. Bland annat finns långtgående krav på utevistelse för djuren. Sammantaget ger detta en mer hållbar och framtidssäkrad livsmedelsproduktion.

– KRAV-bönder tar ett särskilt stort ansvar för djurens välbefinnande och för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Genom KRAV-certifieringen kan bönder och konsumenter tillsammans tackla globala hållbarhetsutmaningar, såsom klimatkrisen, minskad artrikedom och spridning av bekämpningsmedel i naturen, säger Jonas Carlberg.

KRAV:s hållbarhetsrankning är en sammanslagning av rankning för jordbruksmark, som omfattar åkermark och betesmark, och rankning för djurhållning som omfattar nötkreatur och får. Länens placering i de två rankningarna slås ihop för att ge en samlad placering i KRAVs hållbarhetsrankning. Statistiken kommer från KRAV.

KRAV-certifierade jordbruk är alltid ekologiska, vilket innebär att de inte får använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Det bidrar till ökad biologisk mångfald. Dessutom ställs krav på klimatarbete, god djurvälfärd och socialt ansvarstagande. Cirka 80 procent av den ekologiska odlingen är KRAV-certifierad.

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV har särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV är en ekonomisk förening som ägs av 24 medlemsföretag och organisationer.
Källa: KRAV

Senaste nyheter