Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

60 procent av all svensk ull slängs bort

https://www.klimatsmart.se/images/news/ullradgivare-liselotte-erixon250x250.jpg

Liselotte från Odensala blir Sveriges första ullrådgivare – hoppas kunna stoppa ullsvinnet. 60 procent av all ull som produceras i Sverige slängs. Det vill Nämnden för hemslöjdsfrågor och Stockholms Hantverksförening ändra. Därför startar yrkeshögskolan Hantverksakademin nu en ny ullutbildning. Till hösten börjar Liselotte Erixon, 50, resan mot att bli Sveriges första ullrådgivare. Varje år producerar Sveriges 600 000 får 1 200 ton ull. Idag tas knappt 40 procent, 450 ton, tillvara och resterande 750 ton, kastas bort. Tillvaratagandet har dock ökat med 125 ton de senaste fyra åren med och ett ökat intresse för svensk ull märks, då importen av råull har minskat med 214 ton under samma period. Även om trenden går åt rätt håll är det fortfarande ett ohållbart beteende – var finns problemen och hur kan de lösas? Nämnden för hemslöjdsfrågor vände sig till Stockholms Hantverksförening som driver Hantverksakademin, en yrkeshögskola med inriktning på de traditionella hantverken. Tillsammans med branschen har en yrkesplan för det nya yrket ullrådgivare tagits fram som sedan har godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan. Hantverksakademins utbildning heter "Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk" och erbjuder i och med införandet av utbildningen till ullrådgivare möjlighet att studera inom inte mindre än 82 olika hantverksyrken. Till hösten blir Liselotte Erixon från Odensala i Uppland den första att gå utbildningen till ullrådgivare. En krokig väg via utbildning till djurvårdare, uppfödning av gotlandsruss, frilansskribent och försäljare av byggmaterial ledde till utbildningen. - Det här är precis vad jag har önskat hela mitt liv, men det har inte funnits någon väg. Det är helt unikt, säger Liselotte som introducerades till ullen av en slöjdlärare i mellanstadiet som lät klassen karda och tova. - Ull kan användas till så mycket, istället för att bara slängas bort som de flesta gör nu. Även ull från korsningsfår kan vara fantastisk. Och ull från våra svenska allmogefår! Liselottes förhoppning efter utbildningen är att kunna hjälpa både de större och de mindre fårägarna i ullhanteringen och att kunna koppla ihop dem med industrin som i större utsträckning efterfrågar hållbara material i takt med att konsumenterna gör det. - Det har saknats ett flertal sammanhållande länkar för ullhanteringen i Sverige. Fårägarna behöver hitta rätt kund till ullen, som måste samlas in rationellt. Många fårägare har hittills inte insett värdet av ullen. Det är några av de viktigaste orsakerna till det stora ullsvinnet, säger Annkristin Hult, nationell utvecklare på Nämnden för hemslöjdsfrågor, och fortsätter: - Under självhushållningens tid sas det att fyra får kunde hålla familjen varm och mätt under hela året. Istället för att kasta bort ullen, som görs nu, kan nya användningsområden utvecklas genom design och forskning och därigenom medverka i strävan efter en mer hållbar produktion och konsumtion. Därför är den här nya utbildningen, vars yrkesplan tagits fram av organisationer inom den svenska fårnäringen, oerhört viktig. - Hantverksakademin är en modern lärlingsutbildning, där vi har tagit det bästa från århundraden av hantverksutbildning och anpassat till 2000-talet. Att tillsammans med Nämnden för hemslöjdsfrågor kunna bidra aktivt till att öka kunskapen om ull och hur vi kan tillvarata den gör mig både stolt och glad. Det ligger helt i linje med Stockholms Hantverksförenings ambition att verka för hållbart hantverk, säger Nicole Pluntke, vd för Stockholms Hantverksförening och Hantverksakademin.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook

60 procent av all svensk ull slängs bort

2020-06-22
Ullrådgivare Liselotte Erixon
Liselotte från Odensala blir Sveriges första ullrådgivare – hoppas kunna stoppa ullsvinnet. 60 procent av all ull som produceras i Sverige slängs.

Det vill Nämnden för hemslöjdsfrågor och Stockholms Hantverksförening ändra. Därför startar yrkeshögskolan Hantverksakademin nu en ny ullutbildning. Till hösten börjar Liselotte Erixon, 50, resan mot att bli Sveriges första ullrådgivare.

Varje år producerar Sveriges 600 000 får 1 200 ton ull. Idag tas knappt 40 procent, 450 ton, tillvara och resterande 750 ton, kastas bort. Tillvaratagandet har dock ökat med 125 ton de senaste fyra åren med och ett ökat intresse för svensk ull märks, då importen av råull har minskat med 214 ton under samma period. Även om trenden går åt rätt håll är det fortfarande ett ohållbart beteende – var finns problemen och hur kan de lösas?

Nämnden för hemslöjdsfrågor vände sig till Stockholms Hantverksförening som driver Hantverksakademin, en yrkeshögskola med inriktning på de traditionella hantverken. Tillsammans med branschen har en yrkesplan för det nya yrket ullrådgivare tagits fram som sedan har godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Hantverksakademins utbildning heter "Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk" och erbjuder i och med införandet av utbildningen till ullrådgivare möjlighet att studera inom inte mindre än 82 olika hantverksyrken.

Till hösten blir Liselotte Erixon från Odensala i Uppland den första att gå utbildningen till ullrådgivare. En krokig väg via utbildning till djurvårdare, uppfödning av gotlandsruss, frilansskribent och försäljare av byggmaterial ledde till utbildningen.

- Det här är precis vad jag har önskat hela mitt liv, men det har inte funnits någon väg. Det är helt unikt, säger Liselotte som introducerades till ullen av en slöjdlärare i mellanstadiet som lät klassen karda och tova.

- Ull kan användas till så mycket, istället för att bara slängas bort som de flesta gör nu. Även ull från korsningsfår kan vara fantastisk. Och ull från våra svenska allmogefår!

Liselottes förhoppning efter utbildningen är att kunna hjälpa både de större och de mindre fårägarna i ullhanteringen och att kunna koppla ihop dem med industrin som i större utsträckning efterfrågar hållbara material i takt med att konsumenterna gör det.

- Det har saknats ett flertal sammanhållande länkar för ullhanteringen i Sverige. Fårägarna behöver hitta rätt kund till ullen, som måste samlas in rationellt. Många fårägare har hittills inte insett värdet av ullen. Det är några av de viktigaste orsakerna till det stora ullsvinnet, säger Annkristin Hult, nationell utvecklare på Nämnden för hemslöjdsfrågor, och fortsätter:

- Under självhushållningens tid sas det att fyra får kunde hålla familjen varm och mätt under hela året. Istället för att kasta bort ullen, som görs nu, kan nya användningsområden utvecklas genom design och forskning och därigenom medverka i strävan efter en mer hållbar produktion och konsumtion. Därför är den här nya utbildningen, vars yrkesplan tagits fram av organisationer inom den svenska fårnäringen, oerhört viktig.

- Hantverksakademin är en modern lärlingsutbildning, där vi har tagit det bästa från århundraden av hantverksutbildning och anpassat till 2000-talet. Att tillsammans med Nämnden för hemslöjdsfrågor kunna bidra aktivt till att öka kunskapen om ull och hur vi kan tillvarata den gör mig både stolt och glad. Det ligger helt i linje med Stockholms Hantverksförenings ambition att verka för hållbart hantverk, säger Nicole Pluntke, vd för Stockholms Hantverksförening och Hantverksakademin.

Senaste nyheter