Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Bostadsrättsförening lagrar energi i gamla elbussbatterier

https://www.klimatsmart.se/images/news/goteborgsenergi-brfviva250x200.jpg

Tillsammans med Riksbyggen och en rad andra aktörer skapar Göteborg Energi nu framtidens hållbara boende i form av bostadsrättsföreningen Viva i Göteborg. Vi ansvarar bland annat för ett projekt kring lagring av el i begagnade bussbatterier från elbusslinje 55 (ElectriCity) Batteriernas ursprungliga utformning behålls och de installeras i ett speciellt batterirum där de kopplas samman till ett energilager på omkring 200 kWh. Inom ramen för samverkansprojektet Riksbyggen Positive Footprint Housing har vi varit med och tagit fram en rapport kring energilagring i bussbatterier. Läs gärna vår rapport om den spännande utvecklingen kring energiförsörjning i framtidens bostäder. Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling. Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där vunna insikter och lärdomar får sin första praktiska tillämpning i Bostadsrättsföreningen Viva, med 132 bostäder i Guldheden, intill Chalmersområdet i Göteborg. Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE - Research Institutes of Sweden.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter