Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

ZeroMission besöker EcoTrust och Plan Vivo i Afrika

https://www.klimatsmart.se/images/news/zeromission-projektbes_k200x202.jpg

I Uganda ska vi hälsa på Ecotrust och se hur Plan Vivo-projektet Trees for Global Benefits fungerar: Uganda hör till de fattigaste länderna i världen och projektets främsta mål är att diversifiera och förbättra inkomstsituationen för fattiga småbönder genom de pengar som genereras via klimatkompensation. Målet är också att bidra till biologisk mångfald genom användandet av inhemska arter, öka kunskapen och medvetenheten om klimatrelaterade frågor samt bidra med assistans och teknisk support för att bönderna ska komma in på marknader för exempelvis timmer, biobränslen, frukt och djurfoder. Projektet tillhandahåller de finanser och den support som behövs för att uppnå målen. I Uganda ska vi också besöka Gold Standard-projektet för distribution av Solvatten: Solvatten Solar Safe Water System är en nyskapande och miljöanpassad produkt för hushåll i utvecklingsländer. Genom att kombinera flera väldokumenterade metoder för vattenrening kan den ge mellan 11-44 liter drickbart vatten per dag, liksom varmt vatten att använda för såväl matlagning, personlig hygien som för andra syften. Det minskar behovet av ved och kolanvändning med ca 50%. Solvatten använder sig bara av solkraft, kräver inga reservdelar och har en lång livslängd, minst 7 år. Eftersom Solvatten reducerar skogsavverkning och koldioxidutsläppen, kan köpet, distributionen och användningen av Solvatten bli finansierade genom klimat-investeringar. Projektet är ännu inte godkänt, men ambitionen är att projektet ska bli certifierat i enlighet med Gold Standard. Företag, organisationer och privatpersoner som vill köpa högkvalitativ klimatkompensation kan dock redan nu investera i projektet. Försäljningen av klimatnytta subventionerar Solvatten så att de med mycket låg inkomst har råd att köpa dem. I Malawi hälsar vi på Clinton Foundation och Plan Vivo-projektet Trees of Hope: Malawi är ett av de fattigaste och mest tätbefolkade länderna i världen. Behovet av ett hållbart skogsjordbruk är stort eftersom den största delen av befolkningen är bönder. Skogar och jordbruksmark har blivit utsatta för ett hårt tryck, vilket har resulterat i avskogning och näringsfattiga jordar. Målet med detta projekt, är att förbättra kunskap och medvetenhet om klimatrelaterade frågor hos jordbrukare samt att utbilda i trädplantering och trädskötsel. Det är mer är 1000 småbrukare som hanterar över 1 miljon träd på över 1000 hektar.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

ZeroMission besöker EcoTrust och Plan Vivo i Afrika

2014-09-19
I Uganda ska vi hälsa på Ecotrust och se hur Plan Vivo-projektet Trees for Global Benefits fungerar:
Uganda hör till de fattigaste länderna i världen och projektets främsta mål är att diversifiera och förbättra inkomstsituationen för fattiga småbönder genom de pengar som genereras via klimatkompensation. Målet är också att bidra till biologisk mångfald genom användandet av inhemska arter, öka kunskapen och medvetenheten om klimatrelaterade frågor samt bidra med assistans och teknisk support för att bönderna ska komma in på marknader för exempelvis timmer, biobränslen, frukt och djurfoder. Projektet tillhandahåller de finanser och den support som behövs för att uppnå målen.

I Uganda ska vi också besöka Gold Standard-projektet för distribution av Solvatten:
Solvatten Solar Safe Water System är en nyskapande och miljöanpassad produkt för hushåll i utvecklingsländer. Genom att kombinera flera väldokumenterade metoder för vattenrening kan den ge mellan 11-44 liter drickbart vatten per dag, liksom varmt vatten att använda för såväl matlagning, personlig hygien som för andra syften. Det minskar behovet av ved och kolanvändning med ca 50%. Solvatten använder sig bara av solkraft, kräver inga reservdelar och har en lång livslängd, minst 7 år.

Eftersom Solvatten reducerar skogsavverkning och koldioxidutsläppen, kan köpet, distributionen och användningen av Solvatten bli finansierade genom klimat-investeringar. Projektet är ännu inte godkänt, men ambitionen är att projektet ska bli certifierat i enlighet med Gold Standard. Företag, organisationer och privatpersoner som vill köpa högkvalitativ klimatkompensation kan dock redan nu investera i projektet. Försäljningen av klimatnytta subventionerar Solvatten så att de med mycket låg inkomst har råd att köpa dem.

I Malawi hälsar vi på Clinton Foundation och Plan Vivo-projektet Trees of Hope:
Malawi är ett av de fattigaste och mest tätbefolkade länderna i världen. Behovet av ett hållbart skogsjordbruk är stort eftersom den största delen av befolkningen är bönder. Skogar och jordbruksmark har blivit utsatta för ett hårt tryck, vilket har resulterat i avskogning och näringsfattiga jordar. Målet med detta projekt, är att förbättra kunskap och medvetenhet om klimatrelaterade frågor hos jordbrukare samt att utbilda i trädplantering och trädskötsel. Det är mer är 1000 småbrukare som hanterar över 1 miljon träd på över 1000 hektar.
Källa: ZeroMission

Senaste nyheter