Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

South Sweden Cleantech Award

https://www.klimatsmart.se/images/news/primozone250x59.png

Primozone har tilldelats South Sweden Cleantech Award för sina framgångar med att ta en cleantech innovation till marknaden. Primozone tilldelades igår kväll South Sweden Cleantech Award. Priset delas ut av Sustainable Business Hub som är en organisation som arbetar för att främja företag med hög miljöprofil. Priset delades ut under Cleantech Day och överlämnades till Anders Schening, VD på Primozone, med följande motivering: "Primozone är ett utmärkt exempel på ett ungt, växande cleantech företag. Företaget har patenterat en kostnadseffektiv lösning för att generera ozon. Med denna lösning arbetar företaget på en stor global marknad för vattenrening. Primozone har gjort ett omfattande kommersiell genombrott under det senaste året - försäljningen ökade med nästan 70% från 2010 till 2011 och det gjorde även antalet anställda.” Primozone har fortsatt att öka försäljningen under 2012 och har ett antal prestigefyllda kommunala och industriella installationer. Till exempel så finns ozonlösningar från Primozone installerade på Yorkshire Waters nya vattenreningsanläggning i York, Storbritannien, samt vid olika fiskodlingar som drivs av Salmar Settefisk i Norge och på Bell Aquaculture, USAs största uppfödare av abborre. Primozone har även installationer i tex Korea, Brasilien och många länder i Europa. För mer information, kontakta: Anders Schening, vd Primozone, 0703 - 704 585, anders.schening@primozone.com.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

South Sweden Cleantech Award

2012-11-21
Källa: Primozone

Senaste nyheter