Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Frågor till Tatiana Boldyreva på Solarwave

https://www.klimatsmart.se/images/news/tati248x187.png

Tatiana Boldyreva är Business Development Manager på Solarwave som är en av Tricoronas samarbetspartners och ett innovativt cleantech företag med fokus på solenergidrivna vattenrenings- och avsaltningssystem. Tricorona har ställt några frågor till henne: - Vilka är de största utmaningarna för att öka tillgången till rent vatten för invånarna i Afrika? Ökad tillgång till rent vatten i Afrika är en enorm utmaning som inte enbart kan lösas av teknikleverantörer. Det krävs samordnade insatser från regeringar, lokalsamhällen och den privata sektorn. Den allmänna vattenförsörjningen i rurala områden sträcker sig först till de mest tillgängliga samhällena. Det finns studier som visar att vissa länder som har nått ca 60 % täckning redan har plockat all "lågt hängande frukter" när det gäller lättåtkomliga områden. Kostnaden per enhet för att nå återstående geografiskt avlägsna samhällen blir alltför hög. Dessutom är kommunala vattenkällor ofta av dålig kvalitet och lider av frekventa avbrott. Med rätt stöd från staten, kan den privata sektorn hjälpa till att fylla denna lucka i vattenförsörjningen på landsbygden. Privata vattenleverantörer kan välja den teknik de önskar och har även ett egenintresse att underhålla den väl vilket gör dem mer benägna att utveckla hållbara system. Detta är ett av de områden där vi kan tillföra ett värde eftersom våra anläggningar är helt solcellsdrivna, de kräver lite underhåll och kan fungera lika bra i små och avlägsna samhällen. En av de största utmaningarna här är att utveckla hållbara affärsmodeller för lokala företagare. - Begränsad tillgång till säkert dricksvatten är den näst vanligaste dödsorsaken, efter malaria. Hur kan våra kunder här i Sverige bidra till att er teknik sprids snabbare? Vi söker kontakt med organisationer och personer som är intresserade av att utveckla vattenreningsprojekt för lokala samhällen tillsammans med oss och vår teknologi. Solarwave har positiv erfarenhet av att genomföra CDM och sociala projekt i Afrika. - Hur många liter renat vatten kan SolarWave producera per dag? Vi använder olika system för olika behov av kapacitet. Ett exempel är SolarWave vattenreningssystem WP700 som producerar upp till 600 liter per timme – detta innebär minst 4800 liter per dag. Detta är tillräckligt för att tillgodose behovet av dricksvatten för cirka 240 personer.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Frågor till Tatiana Boldyreva på Solarwave

2013-06-20
Tatiana Boldyreva.
Tatiana Boldyreva är Business Development Manager på Solarwave som är en av Tricoronas samarbetspartners och ett innovativt cleantech företag med fokus på solenergidrivna vattenrenings- och avsaltningssystem. Tricorona har ställt några frågor till henne:

- Vilka är de största utmaningarna för att öka tillgången till rent vatten för invånarna i Afrika?
Ökad tillgång till rent vatten i Afrika är en enorm utmaning som inte enbart kan lösas av teknikleverantörer. Det krävs samordnade insatser från regeringar, lokalsamhällen och den privata sektorn. Den allmänna vattenförsörjningen i rurala områden sträcker sig först till de mest tillgängliga samhällena. Det finns studier som visar att vissa länder som har nått ca 60 % täckning redan har plockat all "lågt hängande frukter" när det gäller lättåtkomliga områden. Kostnaden per enhet för att nå återstående geografiskt avlägsna samhällen blir alltför hög. Dessutom är kommunala vattenkällor ofta av dålig kvalitet och lider av frekventa avbrott. Med rätt stöd från staten, kan den privata sektorn hjälpa till att fylla denna lucka i vattenförsörjningen på landsbygden. Privata vattenleverantörer kan välja den teknik de önskar och har även ett egenintresse att underhålla den väl vilket gör dem mer benägna att utveckla hållbara system. Detta är ett av de områden där vi kan tillföra ett värde eftersom våra anläggningar är helt solcellsdrivna, de kräver lite underhåll och kan fungera lika bra i små och avlägsna samhällen. En av de största utmaningarna här är att utveckla hållbara affärsmodeller för lokala företagare.

- Begränsad tillgång till säkert dricksvatten är den näst vanligaste dödsorsaken, efter malaria. Hur kan våra kunder här i Sverige bidra till att er teknik sprids snabbare?
Vi söker kontakt med organisationer och personer som är intresserade av att utveckla vattenreningsprojekt för lokala samhällen tillsammans med oss och vår teknologi. Solarwave har positiv erfarenhet av att genomföra CDM och sociala projekt i Afrika.

- Hur många liter renat vatten kan SolarWave producera per dag?
Vi använder olika system för olika behov av kapacitet. Ett exempel är SolarWave vattenreningssystem WP700 som producerar upp till 600 liter per timme – detta innebär minst 4800 liter per dag. Detta är tillräckligt för att tillgodose behovet av dricksvatten för cirka 240 personer.
Källa: Tricorona

Senaste nyheter