Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Eskilstunaborna slänger 10 ton skräp i toaletten varje år

https://www.klimatsmart.se/images/news/eskilstuna250x162.jpg

I Sverige har alla hushåll tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi tar inte hand om vårt vatten. Istället spolar vi i Eskilstuna kommun ner 10 ton skräp (och utöver det även kemikalier) varje år. Hur skulle ditt liv påverkas om du inte hade tillgång till en toalett? För oss är det en tankelek men för 2,5 miljarder människor är det verklighet. FNs mål om sanitet kommer att missas med en halv miljard människor, fortfarande 2015 kommer nästan 1 av 3 av alla människor i världen att sakna tillgång till toaletter. I Sverige slänger vi som har tillgång till toaletter 7 000 ton skräp i dem varje år. Det innebär att varje person i Sverige slänger cirka 1 kg våtservetter, tamponger, kondomer, tops etc i toaletten per år. Men här i Eskilstuna slänger vi endast cirka 0,1 kg per person. En del tar även i lite extra och spolar ner större saker, det mest oväntade som vi har hittat i Ekeby reningsverk är långa plankor, kläder, leksaker, löständer och gasbindor. Den bästa hyllningen du kan ge din toalett är att alltid använda papperskorgen istället för att spola ner skräpet. Vill du besöka vårt lokala avloppsreningsverk för mer information om skräp som spolats ner i vår kommun eller ta bilder? Kontakta Ann-Christine Abrahamsson, Miljö Kvalitetsingengör VA, Eskilstuna Energi och Miljö AB, tel: 070-508 2031, e-post: ann-christin.abrahamsson@eem.se

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Eskilstunaborna slänger 10 ton skräp i toaletten varje år

2013-11-18
I Sverige har alla hushåll tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi tar inte hand om vårt vatten. Istället spolar vi i Eskilstuna kommun ner 10 ton skräp (och utöver det även kemikalier) varje år. Hur skulle ditt liv påverkas om du inte hade tillgång till en toalett? För oss är det en tankelek men för 2,5 miljarder människor är det verklighet.

FNs mål om sanitet kommer att missas med en halv miljard människor, fortfarande 2015 kommer nästan 1 av 3 av alla människor i världen att sakna tillgång till toaletter. I Sverige slänger vi som har tillgång till toaletter 7 000 ton skräp i dem varje år. Det innebär att varje person i Sverige slänger cirka 1 kg våtservetter, tamponger, kondomer, tops etc i toaletten per år. Men här i Eskilstuna slänger vi endast cirka 0,1 kg per person. En del tar även i lite extra och spolar ner större saker, det mest oväntade som vi har hittat i Ekeby reningsverk är långa plankor, kläder, leksaker, löständer och gasbindor. Den bästa hyllningen du kan ge din toalett är att alltid använda papperskorgen istället för att spola ner skräpet.

Vill du besöka vårt lokala avloppsreningsverk för mer information om skräp som spolats ner i vår kommun eller ta bilder? Kontakta Ann-Christine Abrahamsson, Miljö Kvalitetsingengör VA, Eskilstuna Energi och Miljö AB, tel: 070-508 2031, e-post: ann-christin.abrahamsson@eem.se

www.svensktvatten.se/mittvatten kan du lära dig mer om vårt vatten och hur vi tillsammans kan ta hand om det.
Foto: NSVA, fotograf: Timo Julku

Senaste nyheter