Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Äntligen moderna vatten- och avloppssystem för boende vid Hyndevad

https://www.klimatsmart.se/images/news/svl250x189.jpg

Eskilstuna Energi och Miljö AB har fått i uppdrag att bygga ut kommunala vatten- och avloppsledningar till cirka 500 fastigheter intill Hyndevad. Detta medför en stor miljöförbättring, mer ordning på ledningarna och det skyddar även vattentäkten i Hyndevad. Då utbyggnaden är tekniskt komplicerad måste den ske i etapper och beräknas vara klar 2018 men redan nu görs inmätningar i området. Ännu är det inte bestämt vilka ledningssträckor som ingår i den första etappen, men de fastigheter som blir direkt berörda blir i dagarna kontaktade via ett separat brev. När de enskilda avloppen försvinner kommer det bli en stor miljöförbättring samtidigt som vattentäkten vid Hyndevad skyddas. Omkring 500 fastigheter berörs av utbyggnaden och Eskilstuna Energi och Miljö AB kommer att ha löpande kontakt med respektive styrelse och besvara insamlade frågor från kunder under arbetets gång. - Vi står inför stora investeringar i vår vattenreningsprocess. Investeringarna ska ge oss ett starkare skydd för dricksvattnet. Förra året var det ett oljeutsläpp i närheten av vattenverket. Tack vare tips från allmänheten och ett snabbt ingripande kunde vi förhindra att olja och avloppsvatten nådde ån. Förutom att vi nu bygger nytt och modernt vatten- och avloppssystem är vi på gång att få ett övergripande skydd för ytvattnet och grundvatten, säger Jörgen Westerlund, Planeringschef på Vatten och Avlopp. För mer information, kontakta: Jörgen Westerlund, Planeringschef Vatten och Avlopp, 070-283 52 95.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Äntligen moderna vatten- och avloppssystem för boende vid Hyndevad

2013-05-29
Eskilstuna Energi och Miljö AB har fått i uppdrag att bygga ut kommunala vatten- och avloppsledningar till cirka 500 fastigheter intill Hyndevad. Detta medför en stor miljöförbättring, mer ordning på ledningarna och det skyddar även vattentäkten i Hyndevad.

Då utbyggnaden är tekniskt komplicerad måste den ske i etapper och beräknas vara klar 2018 men redan nu görs inmätningar i området. Ännu är det inte bestämt vilka ledningssträckor som ingår i den första etappen, men de fastigheter som blir direkt berörda blir i dagarna kontaktade via ett separat brev.

När de enskilda avloppen försvinner kommer det bli en stor miljöförbättring samtidigt som vattentäkten vid Hyndevad skyddas. Omkring 500 fastigheter berörs av utbyggnaden och Eskilstuna Energi och Miljö AB kommer att ha löpande kontakt med respektive styrelse och besvara insamlade frågor från kunder under arbetets gång.

- Vi står inför stora investeringar i vår vattenreningsprocess. Investeringarna ska ge oss ett starkare skydd för dricksvattnet. Förra året var det ett oljeutsläpp i närheten av vattenverket. Tack vare tips från allmänheten och ett snabbt ingripande kunde vi förhindra att olja och avloppsvatten nådde ån. Förutom att vi nu bygger nytt och modernt vatten- och avloppssystem är vi på gång att få ett övergripande skydd för ytvattnet och grundvatten, säger Jörgen Westerlund, Planeringschef på Vatten och Avlopp.

För mer information, kontakta:
Jörgen Westerlund, Planeringschef Vatten och Avlopp, 070-283 52 95.

Senaste nyheter