Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Svenska Food Planet Prize är världens största miljöpris

https://www.klimatsmart.se/images/news/fpp-curt-bergfors250x203.jpg

B4Plastics och GreenWave tilldelas Curt Bergfors Food Planet Prize 2021 för sin utveckling av material till nedbrytbar fiskeutrustning, respektive hållbar havsodling. Prissumman är på två miljoner dollar vardera. Det innebär att världens största miljöpris nu är svenskt och handlar om mat. Stiftelsen har fördubblat prissumman till innovativa projekt som kan bidra till ett hållbart matsystem – från en miljon till två miljoner dollar per pristagare. - Ingen annan mänsklig aktivitet skadar miljön mer än vårt sätt att producera, transportera och konsumera mat. Det är därför självklart att det globalt sett största miljöpriset ska belöna innovativa lösningar som drastiskt kan förändra detta. Genom att vi nu fördubblar prissumman hoppas vi att vinnarna snabbare ska kunna nå sin fulla potential och bidra till en hållbar matplanet som kan försörja oss alla, säger Curt Bergfors, grundare av Curt Bergfors Foundation. B4Plastics: En stor del av alla plastföroreningar i världshaven kommer från trasiga och övergivna fiskeredskap, så kallade spöknät. Förutom att dessa nät, burar och rep till slut mals ner till mikroplast av havets rörelser och tas upp i näringskedjan, skadar de det marina livet medan de fortfarande är hela. Upp till 30 procent av alla fiskar som fastnar i våra fiskeredskap snärjs i sådana som ingen längre har kontroll över. Fiskarna dör därmed helt i onödan och utan att ens tas upp ur vattnet. Pristagaren B4Plastics från Belgien, utvecklar inom projektet GLAUKOS, starka och funktionella polymermaterial till fiskeredskap, som till skillnad från nuvarande plastmaterial är helt nedbrytbara. Med dessa nya material är det möjligt att förbestämma ett redskaps livslängd i vattnet. Därmed kan man också garantera att redskapet, om det oavsiktligt blir kvar under ytan, varken fortsätter skörda liv över tid eller bidrar med föroreningar som konventionella fiskeredskap gör. GreenWave: De metoder som idag används för att utvinna mat från haven är ofta allt annat än hållbara - haven håller på att utarmas och det är vi människor som är ansvariga. I förhållande till hur stor del av jordytan som upptas av vatten jämfört med till exempel jordbruksmark, är andelen av det vi äter från havet dessutom förvånansvärt liten. Det står klart att vi inte enbart behöver se oss om efter fler sätt att producera mat från de marina miljöerna, utan också betydligt bättre sätt. Pristagaren GreenWave från USA, är en icke-vinstdrivande organisation som har utvecklat ett system för havbaserad odling med mycket litet miljöavtryck. För att skapa global förändring har de valt en utbildningsbaserad modell för spridning av sitt system. Detta i stället för en mer traditionell sådan där man snarare skalat upp sin idé i egen regi, och därmed riskerat att begränsa dess förändringspotential till företagets egen tillväxttakt. GreenWaves mål är att inom tio år tillhandahålla kunskap, material och support till 10 000 hållbara havsodlingar fördelade över 400 000 hektar havsyta. Pristagarna väljs ut baserat på rekommendation från Food Planet Prize jury, som består av experter från hela matsystemet, från bönder och matproducenter, till strategiska beslutsfattare och forskare. Ordförandeskapet i Food Planet Prize jury delas mellan Johan Rockström, Professor och Director på Potsdam Institute for Climate Impact Research, och Magnus Nilsson, kock och ansvarig för MAD Academy samt generaldirektör i Food Planet Prize. Genom sina olika kompetenser säkrar de den nödvändiga balansen mellan vetenskap och praktik. Läs mer om pristagarna och varför de fick priset på foodplanetprize.org. Här kan du även hämta bilder på pristagarna och juryn samt nominera till 2022 års pris.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Svenska Food Planet Prize är världens största miljöpris

2021-11-19
Curt Bergfors, Food Planet Prize
B4Plastics och GreenWave tilldelas Curt Bergfors Food Planet Prize 2021 för sin utveckling av material till nedbrytbar fiskeutrustning, respektive hållbar havsodling. Prissumman är på två miljoner dollar vardera. Det innebär att världens största miljöpris nu är svenskt och handlar om mat.

Stiftelsen har fördubblat prissumman till innovativa projekt som kan bidra till ett hållbart matsystem – från en miljon till två miljoner dollar per pristagare.

- Ingen annan mänsklig aktivitet skadar miljön mer än vårt sätt att producera, transportera och konsumera mat. Det är därför självklart att det globalt sett största miljöpriset ska belöna innovativa lösningar som drastiskt kan förändra detta. Genom att vi nu fördubblar prissumman hoppas vi att vinnarna snabbare ska kunna nå sin fulla potential och bidra till en hållbar matplanet som kan försörja oss alla, säger Curt Bergfors, grundare av Curt Bergfors Foundation.

B4Plastics:

En stor del av alla plastföroreningar i världshaven kommer från trasiga och övergivna fiskeredskap, så kallade spöknät. Förutom att dessa nät, burar och rep till slut mals ner till mikroplast av havets rörelser och tas upp i näringskedjan, skadar de det marina livet medan de fortfarande är hela. Upp till 30 procent av alla fiskar som fastnar i våra fiskeredskap snärjs i sådana som ingen längre har kontroll över. Fiskarna dör därmed helt i onödan och utan att ens tas upp ur vattnet.

Pristagaren B4Plastics från Belgien, utvecklar inom projektet GLAUKOS, starka och funktionella polymermaterial till fiskeredskap, som till skillnad från nuvarande plastmaterial är helt nedbrytbara. Med dessa nya material är det möjligt att förbestämma ett redskaps livslängd i vattnet. Därmed kan man också garantera att redskapet, om det oavsiktligt blir kvar under ytan, varken fortsätter skörda liv över tid eller bidrar med föroreningar som konventionella fiskeredskap gör.

GreenWave:

De metoder som idag används för att utvinna mat från haven är ofta allt annat än hållbara - haven håller på att utarmas och det är vi människor som är ansvariga. I förhållande till hur stor del av jordytan som upptas av vatten jämfört med till exempel jordbruksmark, är andelen av det vi äter från havet dessutom förvånansvärt liten. Det står klart att vi inte enbart behöver se oss om efter fler sätt att producera mat från de marina miljöerna, utan också betydligt bättre sätt.

Pristagaren GreenWave från USA, är en icke-vinstdrivande organisation som har utvecklat ett system för havbaserad odling med mycket litet miljöavtryck. För att skapa global förändring har de valt en utbildningsbaserad modell för spridning av sitt system. Detta i stället för en mer traditionell sådan där man snarare skalat upp sin idé i egen regi, och därmed riskerat att begränsa dess förändringspotential till företagets egen tillväxttakt. GreenWaves mål är att inom tio år tillhandahålla kunskap, material och support till 10 000 hållbara havsodlingar fördelade över 400 000 hektar havsyta.

Pristagarna väljs ut baserat på rekommendation från Food Planet Prize jury, som består av experter från hela matsystemet, från bönder och matproducenter, till strategiska beslutsfattare och forskare.

Ordförandeskapet i Food Planet Prize jury delas mellan Johan Rockström, Professor och Director på Potsdam Institute for Climate Impact Research, och Magnus Nilsson, kock och ansvarig för MAD Academy samt generaldirektör i Food Planet Prize. Genom sina olika kompetenser säkrar de den nödvändiga balansen mellan vetenskap och praktik.

Läs mer om pristagarna och varför de fick priset på foodplanetprize.org. Här kan du även hämta bilder på pristagarna och juryn samt nominera till 2022 års pris.

Senaste nyheter