Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

KRAV skärper reglerna för ökad hållbarhet

https://www.klimatsmart.se/images/news/krav-2020hallbarhetsrapport250x354.png

Med nya regler för bland annat växtodling och klimat tog KRAV under 2020 ytterligare steg för att bidra till en långsiktig lösning på de globala hållbarhetsutmaningar vi står inför. Livsmedelssektorn svarar för en stor del av påverkan på miljö, klimat, djur och människor – men är också en viktig del av lösningen. Det framgår i KRAVs hållbarhetsrapport för 2020, som presenterades på KRAVs årsstämma i slutet av april. – KRAV-certifierad odling bidrar redan till mer biologisk mångfald och en god jordhälsa, men under det gångna året vässade vi växtodlingsreglerna och skärper bland annat kraven på mängden kväve som tillförs i odlingar för att ytterligare minska risken för växtnäringsläckage, säger Anita Falkenek, vd på KRAV. Ekologisk odling har i grunden liten klimatpåverkan, men KRAV vidtog ändå redan 2013 åtgärder för att minska utsläppen från KRAV-certifierade företag. Nu har KRAV tagit ytterligare steg för att bidra till att KRAV-lantbrukare minskar sina klimatutsläpp, genom att alla större lantbruksföretag ska klimatberäkna sin verksamhet och dela dem med KRAV. Så småningom kommer detta även att gälla mindre lantbruksföretag. – Genom att beräkna sin klimatpåverkan så blir det tydligt för bonden vilka åtgärder som kan göras på gården. Den nya regeln syftar till att inspirera till det, samtidigt som KRAV ges möjlighet att stödja de som har större påverkan på klimatet, säger Anita Falkenek, vd på KRAV. För att sträva mot en mer hållbar livsmedelsproduktion, identifierade KRAV under 2020 åtta hållbarhetsaspekter (bland andra resurseffektivitet och begränsad negativ klimatpåverkan) som tillsammans med försiktighetsprincipen ska utgöra ramarna när KRAV utvecklar sina regler. Utifrån detta ramverk ges KRAV även möjlighet att utveckla nya regelområden som inte omfattas av EU-förordningen för ekologisk produktion. De av KRAV valda hållbarhetsaspekterna stämmer väl överens med de tio områdena i initiativet Hållbar livsmedelskedja, vars ambition är att göra livsmedelssektorn mer hållbar. Utifrån detta initiativ har Coop utvecklat hållbarhetsdeklarationer som mäter livsmedels hållbarhetsavtryck när det gäller bland annat biologisk mångfald, klimat och djurhälsa. KRAV-märkta livsmedel får i jämförelsen genomgående de minsta avtrycken, vilket betyder att KRAV-märkta livsmedel är mer hållbara. Mer ur KRAVs hållbarhetsrapport 2020: • Försäljningen av KRAV-märkt ökade i dagligvaruhandeln med 1 procent i värde och med 3 procent i volym jämfört med 2019. I e-handeln ökade KRAV och övrigt ekologiskt tillsammans med över 90 procent. • KRAV-märkta och ekologiska livsmedel är oftast det bästa valet, enligt Världsnaturfondens (WWF) nya vego-guide. • KRAVs nya varumärkeskampanjer ”Ät Bättre!” väcker uppmärksamhet. Med kampanjerna vill KRAV på ett överraskande sätt nå konsumenter som ännu inte köper KRAV-märkt. • Butiker, caféer och restauranger har en ny fått möjlighet att använda varumärket KRAV vid försäljning av oförpackade KRAV-märkta livsmedel direkt till konsument. Det enda som krävs är en registrering på KRAVs webbplats. Läs KRAVs hållbarhetsrapport här: https://www.krav.se/om-oss/hallbarhetsrapport/

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

KRAV skärper reglerna för ökad hållbarhet

2021-05-05
KRAVs hållbarhetsrapport 2020
Med nya regler för bland annat växtodling och klimat tog KRAV under 2020 ytterligare steg för att bidra till en långsiktig lösning på de globala hållbarhetsutmaningar vi står inför. Livsmedelssektorn svarar för en stor del av påverkan på miljö, klimat, djur och människor – men är också en viktig del av lösningen. Det framgår i KRAVs hållbarhetsrapport för 2020, som presenterades på KRAVs årsstämma i slutet av april.

– KRAV-certifierad odling bidrar redan till mer biologisk mångfald och en god jordhälsa, men under det gångna året vässade vi växtodlingsreglerna och skärper bland annat kraven på mängden kväve som tillförs i odlingar för att ytterligare minska risken för växtnäringsläckage, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Ekologisk odling har i grunden liten klimatpåverkan, men KRAV vidtog ändå redan 2013 åtgärder för att minska utsläppen från KRAV-certifierade företag. Nu har KRAV tagit ytterligare steg för att bidra till att KRAV-lantbrukare minskar sina klimatutsläpp, genom att alla större lantbruksföretag ska klimatberäkna sin verksamhet och dela dem med KRAV. Så småningom kommer detta även att gälla mindre lantbruksföretag.

– Genom att beräkna sin klimatpåverkan så blir det tydligt för bonden vilka åtgärder som kan göras på gården. Den nya regeln syftar till att inspirera till det, samtidigt som KRAV ges möjlighet att stödja de som har större påverkan på klimatet, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

För att sträva mot en mer hållbar livsmedelsproduktion, identifierade KRAV under 2020 åtta hållbarhetsaspekter (bland andra resurseffektivitet och begränsad negativ klimatpåverkan) som tillsammans med försiktighetsprincipen ska utgöra ramarna när KRAV utvecklar sina regler. Utifrån detta ramverk ges KRAV även möjlighet att utveckla nya regelområden som inte omfattas av EU-förordningen för ekologisk produktion.

De av KRAV valda hållbarhetsaspekterna stämmer väl överens med de tio områdena i initiativet Hållbar livsmedelskedja, vars ambition är att göra livsmedelssektorn mer hållbar. Utifrån detta initiativ har Coop utvecklat hållbarhetsdeklarationer som mäter livsmedels hållbarhetsavtryck när det gäller bland annat biologisk mångfald, klimat och djurhälsa. KRAV-märkta livsmedel får i jämförelsen genomgående de minsta avtrycken, vilket betyder att KRAV-märkta livsmedel är mer hållbara.

Mer ur KRAVs hållbarhetsrapport 2020:

• Försäljningen av KRAV-märkt ökade i dagligvaruhandeln med 1 procent i värde och med 3 procent i volym jämfört med 2019. I e-handeln ökade KRAV och övrigt ekologiskt tillsammans med över 90 procent.

• KRAV-märkta och ekologiska livsmedel är oftast det bästa valet, enligt Världsnaturfondens (WWF) nya vego-guide.

• KRAVs nya varumärkeskampanjer ”Ät Bättre!” väcker uppmärksamhet. Med kampanjerna vill KRAV på ett överraskande sätt nå konsumenter som ännu inte köper KRAV-märkt.

• Butiker, caféer och restauranger har en ny fått möjlighet att använda varumärket KRAV vid försäljning av oförpackade KRAV-märkta livsmedel direkt till konsument. Det enda som krävs är en registrering på KRAVs webbplats.

Läs KRAVs hållbarhetsrapport här: https://www.krav.se/om-oss/hallbarhetsrapport/
Källa: KRAV
Foto: KRAV, Adam Klingeteg

Senaste nyheter