Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ängens dag räddar blomsterprakten och den biologisk mångfalden

https://www.klimatsmart.se/images/news/snf-angens-dag250x250.jpg

Den 7 augusti firas Ängens dag runt om i hela landet, men redan från mitten av juli till början av augusti bjuder Naturskyddsföreningen in till slåtterfest och går loss med lien för att bevara de ängar som finns kvar och skydda den livsviktiga artrikedomen – den biologiska mångfalden. – På en blommande äng myllrar det av liv. Ängen är den artrikaste naturtypen i Sverige och så mycket som 50 arter kan finnas på en enda kvadratmeter äng. Det är lika mycket som i regnskogen, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.  Idag finns bara en bråkdel kvar av den miljon hektar ängsmarker som fanns i Sverige för drygt 100 år sedan. De blommande ängarna försvinner i takt med att jordbruk läggs ned och slåtter och bete upphör. Med ängarna försvinner också många sorters blommor och livsmiljön för mängder av fjärilar, bin andra småkryp. Enligt den senaste rödlistan hotas över 800 växt- och djurarter på grund av upphört slåtter och bete. Men alla kan hjälpa till att vända den trenden genom att slå och hålla ängsmarker öppna.   Naturskyddsföreningen firar varje år “Ängens dag” den första helgen i augusti. På många platser i landet drar då föreningens medlemmar ut med lie och räfsa för att slå ängarna på gammaldags sätt. Ibland bjuds det också på fest, mat och kulturaktiviteter. Att slå marken gör att blommor och djur som är beroende av ängsmarken kan överleva. Allmänheten bjuds in för att delta och lära sig mer. Naturskyddsföreningen har de senaste åren märkt av ett ökat intresse för att skapa och restaurera ängar. – Allt fler privatpersoner och kommuner omvandlar gräsytor till blommande marker. Det är ett otroligt viktigt arbete eftersom det gynnar artrikedomen som är livsviktig för oss människor, säger Isak Isaksson, biolog på Naturskyddsföreningen.  Den som inte har möjlighet att delta på en lokal aktivitet kan ändå bidra till mångfalden genom att välja KRAV-märkta varor eller köpa naturbeteskött.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ängens dag räddar blomsterprakten och den biologisk mångfalden

2021-08-04
Den 7 augusti firas Ängens dag runt om i hela landet, men redan från mitten av juli till början av augusti bjuder Naturskyddsföreningen in till slåtterfest och går loss med lien för att bevara de ängar som finns kvar och skydda den livsviktiga artrikedomen – den biologiska mångfalden.

– På en blommande äng myllrar det av liv. Ängen är den artrikaste naturtypen i Sverige och så mycket som 50 arter kan finnas på en enda kvadratmeter äng. Det är lika mycket som i regnskogen, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. 

Idag finns bara en bråkdel kvar av den miljon hektar ängsmarker som fanns i Sverige för drygt 100 år sedan. De blommande ängarna försvinner i takt med att jordbruk läggs ned och slåtter och bete upphör. Med ängarna försvinner också många sorters blommor och livsmiljön för mängder av fjärilar, bin andra småkryp. Enligt den senaste rödlistan hotas över 800 växt- och djurarter på grund av upphört slåtter och bete. Men alla kan hjälpa till att vända den trenden genom att slå och hålla ängsmarker öppna.  

Naturskyddsföreningen firar varje år “Ängens dag” den första helgen i augusti. På många platser i landet drar då föreningens medlemmar ut med lie och räfsa för att slå ängarna på gammaldags sätt. Ibland bjuds det också på fest, mat och kulturaktiviteter. Att slå marken gör att blommor och djur som är beroende av ängsmarken kan överleva. Allmänheten bjuds in för att delta och lära sig mer. Naturskyddsföreningen har de senaste åren märkt av ett ökat intresse för att skapa och restaurera ängar.

– Allt fler privatpersoner och kommuner omvandlar gräsytor till blommande marker. Det är ett otroligt viktigt arbete eftersom det gynnar artrikedomen som är livsviktig för oss människor, säger Isak Isaksson, biolog på Naturskyddsföreningen. 
Den som inte har möjlighet att delta på en lokal aktivitet kan ändå bidra till mångfalden genom att välja KRAV-märkta varor eller köpa naturbeteskött.

Senaste nyheter