Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Nu byggs Stockholms första innerstadskvarter i trä

https://www.klimatsmart.se/images/news/veidekke-david-grimheden250x162.jpg

På uppdrag av Folkhem fortsätter Veidekke byggnationen av projekt Cederhusen, som ämnas bli Stockholms första bostadskvarter i massivträ. Projektet är en totalentreprenad i samverkan som är uppdelad i två delar. Den andra delen av kontraktet, som Folkhem nu avropat, är på ca 108 miljoner kronor och projektet beräknas vara färdigt för inflyttning under hösten 2022. Cederhusen kommer bestå av två bostadskvarter, där kvarteret Bologna är först ut. Det som nu byggstartas är andra huset i kvarteret, med åtta våningar byggda i massivträ av totalt tio våningar ovan mark. Huset kommer ha en stomme av massivträ, med undantag för de nedersta två planen som uppförs i betong, samt en fasad av cederspån. Stora fördelar med att bygga hus i trä är att de binder koldioxid, är lätta och är tystare - både att bygga och att bo i. - Det känns oerhört glädjande att få fortsatt förtroende och möjlighet att nyttja den specialistkompetens kring trähusbyggande vi byggt upp i detta fantastiska och viktiga projekt. Det är med stolthet jag ser det växa fram och ser framemot att fortsätta vara en del av det goda samarbetet och stora engagemang som gjort detta projekt möjligt, säger David Grimheden, teknik & miljöchef Veidekke Sverige. - Vi är så glada över det fina mottagandet som projektet har fått på marknaden och att vi kan bygga hela första kvarteret i en helhet. Det är ett alldeles unikt projekt och en viktig symbol för Folkhem och träbyggandet. Jag känner att Veidekke är tydliga i sin egen höga ambition för projektet och har säkrat ett riktigt superteam på plats. Engagemanget som finns hos projektorganisationen borgar för inte bara ett väl genomfört projekt utan även för att vi faktiskt kommer tillföra något vackert och helt fantastiskt till Stockholm som nu och alltid kommer vara det första innerstadskvarteret byggt i massivträ, säger Anna Ervast Öberg, affärs- och projektutvecklingschef Folkhem. De två bostadskvarteren som Cederhusen innehåller totalt, byggs nära den nya tunnelbaneuppgången i Hagastaden och kommer att bestå av totalt fyra bostadshus som inrymmer 234 lägenheter. Husen i kvarteren blir 10-13 våningar höga och de byggs ovanpå tunnlarna för E4/E20. Lägenheterna som byggs har en boyta om 25-202 kvm som fördelas på 1-8 rum och kök, med varierande planlösningar i de olika husen. Bostäderna har en genomgående klassisk skandinavisk design, präglat av hantverksmässighet och äkta material, med trädetaljer som återkommer i interiören. Knutet till projektet finns också en samverkansgrupp som är etablerad, med parter från hela produktionskedjan, som arbetar med att stärka kunskaperna om hur man kan klimatoptimera alla aktiviteter och processer som krävs för att ta ett projekt som Cederhusen från ritbordet till ett färdigbyggt och inflyttat hus. Utöver arbetet i denna grupp startar även ytterligare två forskningsprojekt under året som är kopplade till Folkhems kommande projekt och klimatoptimerat byggande.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Nu byggs Stockholms första innerstadskvarter i trä

2021-02-15
David Grimheden, Veidekke
På uppdrag av Folkhem fortsätter Veidekke byggnationen av projekt Cederhusen, som ämnas bli Stockholms första bostadskvarter i massivträ. Projektet är en totalentreprenad i samverkan som är uppdelad i två delar. Den andra delen av kontraktet, som Folkhem nu avropat, är på ca 108 miljoner kronor och projektet beräknas vara färdigt för inflyttning under hösten 2022.

Cederhusen kommer bestå av två bostadskvarter, där kvarteret Bologna är först ut. Det som nu byggstartas är andra huset i kvarteret, med åtta våningar byggda i massivträ av totalt tio våningar ovan mark. Huset kommer ha en stomme av massivträ, med undantag för de nedersta två planen som uppförs i betong, samt en fasad av cederspån. Stora fördelar med att bygga hus i trä är att de binder koldioxid, är lätta och är tystare - både att bygga och att bo i.

- Det känns oerhört glädjande att få fortsatt förtroende och möjlighet att nyttja den specialistkompetens kring trähusbyggande vi byggt upp i detta fantastiska och viktiga projekt. Det är med stolthet jag ser det växa fram och ser framemot att fortsätta vara en del av det goda samarbetet och stora engagemang som gjort detta projekt möjligt, säger David Grimheden, teknik & miljöchef Veidekke Sverige.

- Vi är så glada över det fina mottagandet som projektet har fått på marknaden och att vi kan bygga hela första kvarteret i en helhet. Det är ett alldeles unikt projekt och en viktig symbol för Folkhem och träbyggandet. Jag känner att Veidekke är tydliga i sin egen höga ambition för projektet och har säkrat ett riktigt superteam på plats. Engagemanget som finns hos projektorganisationen borgar för inte bara ett väl genomfört projekt utan även för att vi faktiskt kommer tillföra något vackert och helt fantastiskt till Stockholm som nu och alltid kommer vara det första innerstadskvarteret byggt i massivträ, säger Anna Ervast Öberg, affärs- och projektutvecklingschef Folkhem.

De två bostadskvarteren som Cederhusen innehåller totalt, byggs nära den nya tunnelbaneuppgången i Hagastaden och kommer att bestå av totalt fyra bostadshus som inrymmer 234 lägenheter. Husen i kvarteren blir 10-13 våningar höga och de byggs ovanpå tunnlarna för E4/E20. Lägenheterna som byggs har en boyta om 25-202 kvm som fördelas på 1-8 rum och kök, med varierande planlösningar i de olika husen.

Bostäderna har en genomgående klassisk skandinavisk design, präglat av hantverksmässighet och äkta material, med trädetaljer som återkommer i interiören.
Knutet till projektet finns också en samverkansgrupp som är etablerad, med parter från hela produktionskedjan, som arbetar med att stärka kunskaperna om hur man kan klimatoptimera alla aktiviteter och processer som krävs för att ta ett projekt som Cederhusen från ritbordet till ett färdigbyggt och inflyttat hus. Utöver arbetet i denna grupp startar även ytterligare två forskningsprojekt under året som är kopplade till Folkhems kommande projekt och klimatoptimerat byggande.
Källor: Veidekke, Folkhem

Senaste nyheter