Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Fastighetsbolaget Kungsleden ska bli klimatpositiva 2035

https://www.klimatsmart.se/images/news/kungsleden-erik-florman250x282.jpg

Som första fastighetsbolag i Sverige antar Kungsleden målet att bli klimatpositiva i hela värdekedjan senast år 2035, med delmålet att vara klimatpositiva i förvaltningen och fastighetsdriften år 2025. - Vi vill med detta mål höja takten i vårt klimatarbete avsevärt och ta vårt ansvar för att driva på omställningen mot ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden. Kungsleden kommer att fokusera på tre delar för att nå målen: sänka klimatutsläppen i hela verksamheten, främja innovation för neutrala och negativa utsläpp samt klimatkompensera kvalitetssäkrat. I samband med att styrelsen antagit de nya målen i vår hållbarhetsstrategi, går Kungsleden med i Science Based Target (SBT), ett initiativ där företag redovisar och granskas för hur de egna klimatmålen går i linje med 1,5 till 2,0 grader global uppvärmning. - Vi kommer nu att ta fram en handlingsplan som i detalj går igenom hur vi ska nå målen. Detta är vår tids stora utmaning men så länge vi jobbar medvetet och effektivt så kommer vi att lyckas. Jag är övertygad om att detta stärker Kungsledens konkurrenskraft och att det även ger oss ekonomiska fördelar som exempelvis att vi sänker energikostnaderna i våra fastigheter och materialkostnaderna i våra projekt genom återbruk. Dessutom ger det oss möjligheter att sänka våra finansiella kostnader genom att öka andelen grön finansiering, säger Erik Florman, hållbarhetschef på Kungsleden. Kungsleden har redan kommit en bra bit på väg mot målen genom inköp av 100 procent förnyelsebar el, en elektrifierad fordonsflotta för driftpersonal, satsningar på solceller och energieffektiviseringar.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Fastighetsbolaget Kungsleden ska bli klimatpositiva 2035

2020-11-09
Erik Florman, hållbarhetschef
Som första fastighetsbolag i Sverige antar Kungsleden målet att bli klimatpositiva i hela värdekedjan senast år 2035, med delmålet att vara klimatpositiva i förvaltningen och fastighetsdriften år 2025.

- Vi vill med detta mål höja takten i vårt klimatarbete avsevärt och ta vårt ansvar för att driva på omställningen mot ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Kungsleden kommer att fokusera på tre delar för att nå målen: sänka klimatutsläppen i hela verksamheten, främja innovation för neutrala och negativa utsläpp samt klimatkompensera kvalitetssäkrat.

I samband med att styrelsen antagit de nya målen i vår hållbarhetsstrategi, går Kungsleden med i Science Based Target (SBT), ett initiativ där företag redovisar och granskas för hur de egna klimatmålen går i linje med 1,5 till 2,0 grader global uppvärmning.

- Vi kommer nu att ta fram en handlingsplan som i detalj går igenom hur vi ska nå målen. Detta är vår tids stora utmaning men så länge vi jobbar medvetet och effektivt så kommer vi att lyckas. Jag är övertygad om att detta stärker Kungsledens konkurrenskraft och att det även ger oss ekonomiska fördelar som exempelvis att vi sänker energikostnaderna i våra fastigheter och materialkostnaderna i våra projekt genom återbruk. Dessutom ger det oss möjligheter att sänka våra finansiella kostnader genom att öka andelen grön finansiering, säger Erik Florman, hållbarhetschef på Kungsleden.

Kungsleden har redan kommit en bra bit på väg mot målen genom inköp av 100 procent förnyelsebar el, en elektrifierad fordonsflotta för driftpersonal, satsningar på solceller och energieffektiviseringar.
Källa: Kungsleden

Senaste nyheter