Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ny satsning ska hjälpa fler att bygga klimatsmart

https://www.klimatsmart.se/images/news/filippa-persson250x249.jpg

Idag står bygg- och fastighetssektorn för cirka en femtedel av alla utsläpp av växthusgaser i Sverige. Det finns en stor potential att minska branschens utsläpp och för att bidra till ett klimatsmart byggande tydliggör nu PE sitt erbjudande och samlar några av Sveriges mest kunniga arkitekter, ingenjörer och miljöexperter i ett nytt team. Att bygga klimatsmart är både komplext och utmanande men många företag har trots det både höga ambitioner och uttalade mål om att minska sitt klimatavtryck. För att kunna göra det krävs rätt kunskap och en klimatsmart projektering som präglas av samverkan och att alla specialister ser till helheten. PEs nya team som består av arkitekter, ingenjörer och miljöexperter ska bidra till en mer hållbar byggprocess och hjälpa fler att bygga mer klimatsmart. – Det finns en stor potential att minska vår branschs klimatpåverkan och våra experter har stor erfarenhet av smarta lösningar som kan ge stor effekt om de implementeras på bred front. Tillsammans med våra kunder finner vi hela tiden nya sätt att minska byggandets påverkan på klimatet samtidigt som vi förbättrar miljön och hållbarheten i de hus vi bygger. För oss handlar det om att kombinera hållbarhet och innovation för att vara med och förnya samhället och nå målet med nettonollutsläpp till år 2045, säger Filippa Persson, Miljökonsult på PE. Gruppen arbetar med alla aspekter av klimatsmart byggande med särskilt fokus på att hitta nya och innovativa sätt för att minska klimatpåverkan i hela processen. Tjänster som erbjuds fokuserar på klimatsmarta åtgärder och medvetna material- och systemval inom bland annat arkitektur, konstruktion, installation samt inom energi och miljö. Gruppen har även expertkunskap inom alla aspekter av träbyggnation och erbjuder också expertis inom samtliga miljö- och hållbarhetscertifieringar på marknaden, exempelvis NollCO2, BREEAM, Miljöbyggnad, Svanen och WELL. Som ett komplement hjälper även PE sina kunder med strategiska frågor såsom att utreda klimatpåverkan som en del i att nå övergripande hållbarhetsmål.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ny satsning ska hjälpa fler att bygga klimatsmart

2020-10-23
Filippa Persson, Miljökonsult
Idag står bygg- och fastighetssektorn för cirka en femtedel av alla utsläpp av växthusgaser i Sverige. Det finns en stor potential att minska branschens utsläpp och för att bidra till ett klimatsmart byggande tydliggör nu PE sitt erbjudande och samlar några av Sveriges mest kunniga arkitekter, ingenjörer och miljöexperter i ett nytt team.

Att bygga klimatsmart är både komplext och utmanande men många företag har trots det både höga ambitioner och uttalade mål om att minska sitt klimatavtryck. För att kunna göra det krävs rätt kunskap och en klimatsmart projektering som präglas av samverkan och att alla specialister ser till helheten. PEs nya team som består av arkitekter, ingenjörer och miljöexperter ska bidra till en mer hållbar byggprocess och hjälpa fler att bygga mer klimatsmart.

– Det finns en stor potential att minska vår branschs klimatpåverkan och våra experter har stor erfarenhet av smarta lösningar som kan ge stor effekt om de implementeras på bred front. Tillsammans med våra kunder finner vi hela tiden nya sätt att minska byggandets påverkan på klimatet samtidigt som vi förbättrar miljön och hållbarheten i de hus vi bygger. För oss handlar det om att kombinera hållbarhet och innovation för att vara med och förnya samhället och nå målet med nettonollutsläpp till år 2045, säger Filippa Persson, Miljökonsult på PE.

Gruppen arbetar med alla aspekter av klimatsmart byggande med särskilt fokus på att hitta nya och innovativa sätt för att minska klimatpåverkan i hela processen. Tjänster som erbjuds fokuserar på klimatsmarta åtgärder och medvetna material- och systemval inom bland annat arkitektur, konstruktion, installation samt inom energi och miljö.

Gruppen har även expertkunskap inom alla aspekter av träbyggnation och erbjuder också expertis inom samtliga miljö- och hållbarhetscertifieringar på marknaden, exempelvis NollCO2, BREEAM, Miljöbyggnad, Svanen och WELL. Som ett komplement hjälper även PE sina kunder med strategiska frågor såsom att utreda klimatpåverkan som en del i att nå övergripande hållbarhetsmål.

Senaste nyheter