Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Grön skogsel till hållbara hem från Trivselhus och Movehome

https://www.klimatsmart.se/images/news/trivselhus-gronel250x167.jpg

Hustillverkaren Trivselhus ger nu sina nyinflyttade kunder ett unikt erbjudande om köp av grön el genererad ur de delar av trädet som inte hamnade i själva huset. - Vi bygger hållbara hem och vill att de gröna tankarna finns kvar även när huset står klart, berättar Pernilla Enkler kvalitets- & hållbarhetschef på Trivselhus. Trivselhus är en del av skogskoncernen Södra, med stora arealer medlemsägd skogsmark och industrier för förädling av trä. Från dessa skogar hämtas det mesta av virket husen byggs av, vilket ger en spårbarhet genom hela kedjan från träd till färdigt hus. En garant för att alla Trivselhus byggs ansvarsfullt och långsiktigt. - Trä är ett fantastiskt byggnadsmaterial, eftersom träden och produkter av trä hjälper till att lagra koldioxid från luften vilket minskar växthuseffekten, berättar Pernilla Enkler. Trä är en förnybar resurs som också kan återanvändas. Forskning ger ständigt upphov till nya material som kan tillverkas av trä och många pratar varmt om trä som ett framtidsmaterial. Av trä från Södras skogar tillverkas allt från byggnadsmaterial och papper till textilier och drivmedel. - Till ett Trivselhus går det åt ungefär 40 kubikmeter virke, men eftersom inte hela stammen går att såga blir det en hel del material kvar som vi kan förädla till annat i Södras industrier, berättar Larz Teke, vd på Södra El. Av den resterande träråvaran kan Södra framställa fjärrvärme till en motsvarande villa i två år. Dessutom pappersmassa för att förse en person med papper i över 50 år, biodiesel för 300 mils körning och textilmassa som motsvarar kläder för en person under dryga 80 år. Utöver detta är Södra en av Sveriges största producenter av grön el. För varje hus som Trivselhus bygger förädlar Södra fram mer än 20 000 kwh el, vilket motsvarar ungefär fyra års hushållsel eller en elbils förbrukning i mer än 10 000 mil. Beräkningarna är teoretiska utifrån de volymer och produktslag som tillverkas inom Södra idag. Den gröna elen från Södra är alltså sprungen ur de delar av trädet som inte hamnade i själva huset. Trivselhus kunder kan nu precis som Södras skogsägare teckna elavtal med Södra El och få del av den gröna elen. - Vi bygger hållbara hem och har påbörjat en viktig resa mot total hållbarhet. Ett viktigt steg är att hålla kvar de gröna tankarna även när kundens hus står klart. Därför gör vi det nu möjligt för våra kunder att köpa grön el som har sitt ursprung i samma skogar som träet vi byggt deras hus av, säger Pernilla Enkler

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Grön skogsel till hållbara hem från Trivselhus och Movehome

2019-03-26
Hustillverkaren Trivselhus ger nu sina nyinflyttade kunder ett unikt erbjudande om köp av grön el genererad ur de delar av trädet som inte hamnade i själva huset. - Vi bygger hållbara hem och vill att de gröna tankarna finns kvar även när huset står klart, berättar Pernilla Enkler kvalitets- & hållbarhetschef på Trivselhus.

Trivselhus är en del av skogskoncernen Södra, med stora arealer medlemsägd skogsmark och industrier för förädling av trä. Från dessa skogar hämtas det mesta av virket husen byggs av, vilket ger en spårbarhet genom hela kedjan från träd till färdigt hus. En garant för att alla Trivselhus byggs ansvarsfullt och långsiktigt.

- Trä är ett fantastiskt byggnadsmaterial, eftersom träden och produkter av trä hjälper till att lagra koldioxid från luften vilket minskar växthuseffekten, berättar Pernilla Enkler.

Trä är en förnybar resurs som också kan återanvändas. Forskning ger ständigt upphov till nya material som kan tillverkas av trä och många pratar varmt om trä som ett framtidsmaterial. Av trä från Södras skogar tillverkas allt från byggnadsmaterial och papper till textilier och drivmedel.

- Till ett Trivselhus går det åt ungefär 40 kubikmeter virke, men eftersom inte hela stammen går att såga blir det en hel del material kvar som vi kan förädla till annat i Södras industrier, berättar Larz Teke, vd på Södra El.

Av den resterande träråvaran kan Södra framställa fjärrvärme till en motsvarande villa i två år. Dessutom pappersmassa för att förse en person med papper i över 50 år, biodiesel för 300 mils körning och textilmassa som motsvarar kläder för en person under dryga 80 år. Utöver detta är Södra en av Sveriges största producenter av grön el.

För varje hus som Trivselhus bygger förädlar Södra fram mer än 20 000 kwh el, vilket motsvarar ungefär fyra års hushållsel eller en elbils förbrukning i mer än 10 000 mil. Beräkningarna är teoretiska utifrån de volymer och produktslag som tillverkas inom Södra idag.

Den gröna elen från Södra är alltså sprungen ur de delar av trädet som inte hamnade i själva huset. Trivselhus kunder kan nu precis som Södras skogsägare teckna elavtal med Södra El och få del av den gröna elen.

- Vi bygger hållbara hem och har påbörjat en viktig resa mot total hållbarhet. Ett viktigt steg är att hålla kvar de gröna tankarna även när kundens hus står klart. Därför gör vi det nu möjligt för våra kunder att köpa grön el som har sitt ursprung i samma skogar som träet vi byggt deras hus av, säger Pernilla Enkler
Källa: Trivselhus

Senaste nyheter