Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Formidabel tillväxt av solel i Sverige

https://www.klimatsmart.se/images/news/eon-martin-hohler250x287.jpg

Anslutningstakten av solel är dubbelt så hög som för ett år sedan och fyra gånger så hög som för två år sedan. – Antalet nya anläggningar på en månad slog rekord i maj med nästan 3 000 stycken, vilket innebär att det nu finns över 50 000 solelsanläggningar i E.ONs elnät, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution. E.ONs Elektrifieringsrapport visar att utbyggnadstakten av solel slår förväntningarna med råge. Hösten 2022 bedömde E.ON att 600 Megawatt solel skulle vara anslutet till E.ONs elnät sommaren 2023. I maj var den anslutna effekten 775 Megawatt - en medelstor svensk stad har ett effektbehov på cirka 50 Megawatt. Enligt Martin Höhler kommer den anslutna solelseffekten att uppnå 1 000 Megawatt under senhösten 2023. – Det är en historisk milstolpe då det ungefär motsvarar en kärnkraftsreaktor. Solel kan förstås inte ensamt ersätta planerbar elproduktion, men ju mer solen ger på sommaren, desto mer vattenkraft kan sparas i magasinen till vintern, säger Martin Höhler. Den växande solcellseffekten som är ansluten till E.ONs elnät resulterar i en kraftigt ökad inmatning. I maj 2023 ökade inmatningen av solel till E.ONs elnät med 132 procent jämfört med maj 2022. Men samtidigt växer gapet mellan inmatningen på sommaren och på vintern. – Alla energitekniker som kan hjälpa till att utjämna denna säsongskillnad blir därmed viktigare, inte minst kraftvärme, säger Martin Höhler. Trots att kapacitetsläget är utmanande på vissa platser i elnätet kan cirka 19 av 20 förfrågningar om mikroproduktion från solceller på villatak anslutas direkt, medan cirka 1 av 20 kräver lokal nätförstärkning innan utmatning på elnätet är möjlig. Utbyggnaden av allt större solparker medför dock behov av ökad nätkapacitet både i E.ONs lokalnät och regionnät – Under det senaste året har intresset för större solcellsparker ökat enormt, samtidigt som storleken på planerade parker växt betydligt. De största solparkerna som anslutits det senaste året har legat på mellan 15 och 20 Megawatt, medan flera planerade solparker ligger på den femdubbla storleken, säger Martin Höhler. E.ON gör stora investeringar i elnäten för att säkra elleveranser och för att möjliggöra den gröna industriomställningen. De senaste 10 åren har E.ON investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den innevarande reglerperioden, 2020 till 2023, investerar E.ON 16 miljarder kronor i elnäten, vilket är bolagets största investeringsprogram till dags dato. ¬ Vår nuvarande investeringstakt är på 4 till 5 miljarder kronor årligen. De historiskt höga nivåerna krävs då omställningen sker samtidigt som vi behöver upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning, vilket ställer stora krav på elnätet och hela energisystemet, säger Martin Höhler.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook

Formidabel tillväxt av solel i Sverige

2023-08-23
Martin Höhler, E.ON Energidistribution
Anslutningstakten av solel är dubbelt så hög som för ett år sedan och fyra gånger så hög som för två år sedan.

– Antalet nya anläggningar på en månad slog rekord i maj med nästan 3 000 stycken, vilket innebär att det nu finns över 50 000 solelsanläggningar i E.ONs elnät, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

E.ONs Elektrifieringsrapport visar att utbyggnadstakten av solel slår förväntningarna med råge. Hösten 2022 bedömde E.ON att 600 Megawatt solel skulle vara anslutet till E.ONs elnät sommaren 2023. I maj var den anslutna effekten 775 Megawatt - en medelstor svensk stad har ett effektbehov på cirka 50 Megawatt. Enligt Martin Höhler kommer den anslutna solelseffekten att uppnå 1 000 Megawatt under senhösten 2023.

– Det är en historisk milstolpe då det ungefär motsvarar en kärnkraftsreaktor. Solel kan förstås inte ensamt ersätta planerbar elproduktion, men ju mer solen ger på sommaren, desto mer vattenkraft kan sparas i magasinen till vintern, säger Martin Höhler.

Den växande solcellseffekten som är ansluten till E.ONs elnät resulterar i en kraftigt ökad inmatning. I maj 2023 ökade inmatningen av solel till E.ONs elnät med 132 procent jämfört med maj 2022. Men samtidigt växer gapet mellan inmatningen på sommaren och på vintern.

– Alla energitekniker som kan hjälpa till att utjämna denna säsongskillnad blir därmed viktigare, inte minst kraftvärme, säger Martin Höhler.

Trots att kapacitetsläget är utmanande på vissa platser i elnätet kan cirka 19 av 20 förfrågningar om mikroproduktion från solceller på villatak anslutas direkt, medan cirka 1 av 20 kräver lokal nätförstärkning innan utmatning på elnätet är möjlig. Utbyggnaden av allt större solparker medför dock behov av ökad nätkapacitet både i E.ONs lokalnät och regionnät

– Under det senaste året har intresset för större solcellsparker ökat enormt, samtidigt som storleken på planerade parker växt betydligt. De största solparkerna som anslutits det senaste året har legat på mellan 15 och 20 Megawatt, medan flera planerade solparker ligger på den femdubbla storleken, säger Martin Höhler.

E.ON gör stora investeringar i elnäten för att säkra elleveranser och för att möjliggöra den gröna industriomställningen. De senaste 10 åren har E.ON investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den innevarande reglerperioden, 2020 till 2023, investerar E.ON 16 miljarder kronor i elnäten, vilket är bolagets största investeringsprogram till dags dato.

¬ Vår nuvarande investeringstakt är på 4 till 5 miljarder kronor årligen. De historiskt höga nivåerna krävs då omställningen sker samtidigt som vi behöver upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning, vilket ställer stora krav på elnätet och hela energisystemet, säger Martin Höhler.
Källa: EON

Senaste nyheter