Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Energiföretagens Klimatmingel drog fullt hus

https://www.klimatsmart.se/images/news/efs-klimatmingel250x167.jpg

Över 50 personer kom på Energiföretagen Sveriges klimatmingel 9 februari. Bland gästerna fanns allt från generaldirektörer, politiker och myndighetspersoner till medlemsföretag och personer från organisationer utanför energibranschen. Under kvällen hölls intressanta presentationer på temat ”utmaningar och möjligheter att möta klimathotet” av Nils Vikmång (S), statssekreterare hos Ibrahim Baylan och Filip Johnsson, professor på Chalmers. Positiva utveckling på flera områden: Nils Vikmång konstaterade att mycket av klimatarbetet både nationellt och internationellt nu styrs av innehåll och mål i Parisavtalet och av FN:s sexton hållbarhetsmål. Han pekade också på att utvecklingen som pågår är positiv. Utsläppen från energisektorn i världen ökade exempelvis inte under 2014-2015, trots avsaknaden av ekonomisk kris. Trender som ger hopp är till exempel den positiva utvecklingen för solceller, elfordon och belysning. En till synes liten sak som belysning, är en stor sak när man tittar på ett helt lands användning; dagens LED-lampor lyser 25 procent längre tid än glödlamporna och drar 85 procent mindre energi. Nils Vikmång avslutade med att säga att om vi ska nå Sveriges högt uppsatta klimatmål – där energibranschen står för en marginell del av utsläppen – så ligger den stora utmaningen i transportsektorn. Energibranschen, som han menade är progressiv uppmanades att snabba upp tempot. För gör vi inte det, riskerar vi att bli omsprungna. Utsläpp av koldioxid måste bli dyrare: Filip Johnsson, professor vid institutionen för energi- och miljö på Chalmers, presenterade en kanske något mer krass syn på utvecklingen. Global statistik visar att även om installationen av förnybar elproduktion absolut ökar kraftigt, så är världens användning av fossila bränslen konstant. Vi använder alltså mer energi totalt sett och den positiva förändringen sker framför allt i elproduktion – men precis som Vikmång påtalade behöver stora förändringar nu ske i transportsektorn, och i den tillverkande industrin. Här poängterade Filip att det måste bli dyrare att släppa ut koldioxid. Stora förändringar kräver stora beslut: Med dagens kostnad på 4 euro/ton CO2, så finns det dock ingen morot för en stor industri att satsa miljardbelopp på en ny klimatvänlig innovation, till exempel koldioxidlagring, som kanske skulle innebära en motsvarande kostnad på 100 euro/ton CO2. Samtidigt är CCS ett exempel på en så kallad transformativ förändring, som Filip Johnsson menar krävs om vi ska ha en chans att nå de globala klimatmålen. Elvägar är en annan. Innebörden i detta resonemang blev också ett medskick till de politiker som var på plats på minglet; att storleken på de investeringar som krävs för att få till en extraordinär förändring – kanske också kräver extraordinära åtgärder av våra beslutsfattare.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook

Energiföretagens Klimatmingel drog fullt hus

2017-02-14
Energiföretagens Klimatmingel
Över 50 personer kom på Energiföretagen Sveriges klimatmingel 9 februari. Bland gästerna fanns allt från generaldirektörer, politiker och myndighetspersoner till medlemsföretag och personer från organisationer utanför energibranschen. Under kvällen hölls intressanta presentationer på temat ”utmaningar och möjligheter att möta klimathotet” av Nils Vikmång (S), statssekreterare hos Ibrahim Baylan och Filip Johnsson, professor på Chalmers.

Positiva utveckling på flera områden:

Nils Vikmång konstaterade att mycket av klimatarbetet både nationellt och internationellt nu styrs av innehåll och mål i Parisavtalet och av FN:s sexton hållbarhetsmål. Han pekade också på att utvecklingen som pågår är positiv. Utsläppen från energisektorn i världen ökade exempelvis inte under 2014-2015, trots avsaknaden av ekonomisk kris. Trender som ger hopp är till exempel den positiva utvecklingen för solceller, elfordon och belysning. En till synes liten sak som belysning, är en stor sak när man tittar på ett helt lands användning; dagens LED-lampor lyser 25 procent längre tid än glödlamporna och drar 85 procent mindre energi. Nils Vikmång avslutade med att säga att om vi ska nå Sveriges högt uppsatta klimatmål – där energibranschen står för en marginell del av utsläppen – så ligger den stora utmaningen i transportsektorn. Energibranschen, som han menade är progressiv uppmanades att snabba upp tempot. För gör vi inte det, riskerar vi att bli omsprungna.

Utsläpp av koldioxid måste bli dyrare:

Filip Johnsson, professor vid institutionen för energi- och miljö på Chalmers, presenterade en kanske något mer krass syn på utvecklingen. Global statistik visar att även om installationen av förnybar elproduktion absolut ökar kraftigt, så är världens användning av fossila bränslen konstant. Vi använder alltså mer energi totalt sett och den positiva förändringen sker framför allt i elproduktion – men precis som Vikmång påtalade behöver stora förändringar nu ske i transportsektorn, och i den tillverkande industrin. Här poängterade Filip att det måste bli dyrare att släppa ut koldioxid.

Stora förändringar kräver stora beslut:

Med dagens kostnad på 4 euro/ton CO2, så finns det dock ingen morot för en stor industri att satsa miljardbelopp på en ny klimatvänlig innovation, till exempel koldioxidlagring, som kanske skulle innebära en motsvarande kostnad på 100 euro/ton CO2. Samtidigt är CCS ett exempel på en så kallad transformativ förändring, som Filip Johnsson menar krävs om vi ska ha en chans att nå de globala klimatmålen. Elvägar är en annan. Innebörden i detta resonemang blev också ett medskick till de politiker som var på plats på minglet; att storleken på de investeringar som krävs för att få till en extraordinär förändring – kanske också kräver extraordinära åtgärder av våra beslutsfattare.

Senaste nyheter