Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Energi 2016 - årets stora energikonferens 12-13 maj

https://www.klimatsmart.se/images/news/energi2016-250x141.jpg

Välkommen till årets stora energikonferens som arrangeras av Energiföretagen Sverige. I år sätter vi fokus på förändringarna, lösningarna och framtiden. Från: 2016-05-12 10:00 Till: 2016-05-13 15:00 Ort: Stockholm, Scandic Continental Förändring: Bara under de senaste fem åren har det skett omfattande förändringar av förutsättningarna för energibranschen. En bransch som är relativt överens om vilka utmaningarna är och som intensivt arbetar med lösningar som inte bara är ekonomiskt hållbara på kort sikt utan även hållbara för samhället, klimatet, tillväxten och kundnyttan långt in i framtiden. Hur hanterar vi dessa snabba förändringar i vår omvärld? Lösning: Teknikutvecklingen, globaliseringen och branschglidningar påskyndar förändringsförloppen och ställer allt högre krav på nya strategier och snabbfotat utvecklingsarbete samtidigt som tiden för analys blir allt kortare. Hur har andra branscher hanterat förändringarna och vilka framgångsrika lösningar har man hittat? Vad kan energibranschen lära från sig själv och andra branscher? Framtid: Från lokalt till globalt. Europeiseringen har blivit en del av vardagen och klimatfrågan har fått stort genomslag och breddats till att handla om hållbarhet. För att möta framtiden krävs förändringsbenägna innovativa organisationer som kan anpassa sig till en förändrad energimarknad. Energibranschen är en oerhört viktig del av samhällsutvecklingen och samhällsekonomin. Hur ska framtiden mötas av energibranschen för att den ska vara med och säkra tillväxt och ett hållbart samhälle? Vilken framtid går vi till mötes?

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook

Energi 2016 - årets stora energikonferens 12-13 maj

2016-05-10
Välkommen till årets stora energikonferens som arrangeras av Energiföretagen Sverige. I år sätter vi fokus på förändringarna, lösningarna och framtiden.

Från: 2016-05-12 10:00
Till: 2016-05-13 15:00
Ort: Stockholm, Scandic Continental

Förändring:
Bara under de senaste fem åren har det skett omfattande förändringar av förutsättningarna för energibranschen. En bransch som är relativt överens om vilka utmaningarna är och som intensivt arbetar med lösningar som inte bara är ekonomiskt hållbara på kort sikt utan även hållbara för samhället, klimatet, tillväxten och kundnyttan långt in i framtiden. Hur hanterar vi dessa snabba förändringar i vår omvärld?

Lösning:
Teknikutvecklingen, globaliseringen och branschglidningar påskyndar förändringsförloppen och ställer allt högre krav på nya strategier och snabbfotat utvecklingsarbete samtidigt som tiden för analys blir allt kortare. Hur har andra branscher hanterat förändringarna och vilka framgångsrika lösningar har man hittat? Vad kan energibranschen lära från sig själv och andra branscher?

Framtid:
Från lokalt till globalt. Europeiseringen har blivit en del av vardagen och klimatfrågan har fått stort genomslag och breddats till att handla om hållbarhet. För att möta framtiden krävs förändringsbenägna innovativa organisationer som kan anpassa sig till en förändrad energimarknad. Energibranschen är en oerhört viktig del av samhällsutvecklingen och samhällsekonomin. Hur ska framtiden mötas av energibranschen för att den ska vara med och säkra tillväxt och ett hållbart samhälle? Vilken framtid går vi till mötes?

Senaste nyheter