Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
VINDKRAFT NORR Located at Stockholm, Phone: 0620-130 80. .
VINDKRAFT NORR Reviewed by Lars Andrén Bygga vindparker i skogen är en ny företeelse. Översiktliga mätningar visar dock att det finns stora potentialer för vindenergi i de skogsområden som nu är aktuella. En investering i förnybar energi: Vind är en förnyelsebar energikälla, vindkraft… Vindkraft norr - Stor vindkraftssatsning. Bygga vindparker i skogen är en ny företeelse. Översiktliga mätningar visar dock att det finns stora potentialer för vindenergi i de skogsområden som nu är aktuella. En investering i förnybar energi: Vind är en förnyelsebar energikälla, vindkraft ger ren energi, vindkraft minskar utsläpp av miljöfarliga ämnen; koldioxid, svavel dioxid, kväveoxider, metan och andra miljöskadliga ämnen, vindkraft kräver inga miljöförstörande transporter av bränsle. Fullt utbyggt kommer vindparkerna att bidra med totalt ca 2 800 Gwh per år – förnybar energi som ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppet med 2 380 000 ton per år. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook