Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
EKOTEKNIK 180 HP - MITTUNIVERSITET Located at Östersund, Phone: 0771-975 000. .
EKOTEKNIK 180 HP - MITTUNIVERSITET Reviewed by Jens Ljunggren Vill du jobba för en grönare framtid? ”Grönt företagande” och miljöteknikutveckling är viktiga framtidsbranscher. Genom att ge dig goda kunskaper om naturresursanvändning i ett internationellt hållbarhetsperspektiv förbereder ekoteknikprogrammet dig… Ekoteknik 180 hp - mittuniversitet - Utbildning i miljövetenskap och miljöteknik. Vill du jobba för en grönare framtid? ”Grönt företagande” och miljöteknikutveckling är viktiga framtidsbranscher. Genom att ge dig goda kunskaper om naturresursanvändning i ett internationellt hållbarhetsperspektiv förbereder ekoteknikprogrammet dig för yrkesverksamhet inom området – i Sverige såväl som internationellt. Ekoteknikprogrammet kombinerar miljövetenskap med miljöteknik för att få en helhetssyn på hur miljöproblemen kan förebyggas och undvikas. Utbildningen, som är tvärvetenskaplig, ger dig träning i att se problem och frågeställningar ur olika perspektiv. Resultatet blir praktiska färdigheter i en helhetssyn som är viktig i de naturliga och samhällsorienterade systemen. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier