Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
MODINTRYCKOFFSETT Located at Stockholm, Phone: 08-55 67 67 30. .
MODINTRYCKOFFSETT Reviewed by Jens Ljunggren Modintryckoffset tycker att det är dumt att skräpa ner i naturen. I stället har vi en miljöplan för hela företaget - från inköp av miljövänligt papper till Svanenmärkta tryckfärger och lacker. Ekologiskt tänkande genomsyrar allt vi gör. Kvaliteten… Modintryckoffsett - Ekologiskt tänkande genomsyrar hela vår verksamhet. Modintryckoffset tycker att det är dumt att skräpa ner i naturen. I stället har vi en miljöplan för hela företaget - från inköp av miljövänligt papper till Svanenmärkta tryckfärger och lacker. Ekologiskt tänkande genomsyrar allt vi gör. Kvaliteten på produkterna blir lika bra och skogen, djuren och människorna mår bättre. Naturligtvis är vi Svanen- samt ISO 14001-certifierade och kan även erbjuda FSC-märkta trycksaker. Papperet kommer från skogsbruk där hänsyn tagits till miljö, samhällsnytta och ekonomisk långsiktighet. Modintryckoffsett är i samarbete med hållbarhets-konsulten Respect ett klimatneutralt företag. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren