Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SYDÖSTRAN Located at Blekinge, Phone: 0455-334 600. .
SYDÖSTRAN Reviewed by Jens Ljunggren Sydöstran i Blekinge blir Sveriges, och kanske världens, första klimatneutrala dagstidning. De utsläpp av växthusgasen koldioxid som produktionen av Sydöstran ger upphov till neutraliseras av motsvarande minskade utsläpp genom att investera i en… Sydöstran - Sveriges första klimatneutrala tidning. Sydöstran i Blekinge blir Sveriges, och kanske världens, första klimatneutrala dagstidning. De utsläpp av växthusgasen koldioxid som produktionen av Sydöstran ger upphov till neutraliseras av motsvarande minskade utsläpp genom att investera i en vindkraftspark i Indien. Klimatneutraliseringen sker i samarbete med Tricorona Climate Partner, en av världens ledande aktörer inom marknaden för koldioxidminskningsprojekt. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook