Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
KRISTIANSTADSBLADET Located at Kristianstad, Phone: 044-18 55 00. .
KRISTIANSTADSBLADET Reviewed by Jens Ljunggren Kristianstadsbladet var första tidningen i landet med att ha gå hela vägen och bli klimatneutrala både som företag och produkt. Kristianstadsbladet arbetar aktivt med att minska det koldioxidutsläpp som blir följden när en tidning produceras. De… Kristianstadsbladet - Sveriges första klimatneutrala tidning. Kristianstadsbladet var första tidningen i landet med att ha gå hela vägen och bli klimatneutrala både som företag och produkt. Kristianstadsbladet arbetar aktivt med att minska det koldioxidutsläpp som blir följden när en tidning produceras. De utsläpp som trots allt sker kompenseras genom satsning på förnyelsebar energi i tredje världen. De minskade utsläppen omfattar tidningens produktionscykel, från råvara till återvinning. På så sätt måste vi också påverka flera andra aktörer i de olika leden, från papperstillverkning till distribution. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook