Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
PROJECTPLACE Located at Stockholm, Phone: 08-586 302 00. .
PROJECTPLACE Reviewed by Jens Ljunggren Projectplace är ett webbaserat projektverktyg med funktioner för gemensam dokumenthantering, mötesbokning, onlinemöten mm. En miljövänlig och resurssnål tjänst, men det viktigaste är vilka miljöbesparingar vi gör för våra kunder. Tjänsten ger färre… Projectplace - Det gröna projektverktyget. Projectplace är ett webbaserat projektverktyg med funktioner för gemensam dokumenthantering, mötesbokning, onlinemöten mm. En miljövänlig och resurssnål tjänst, men det viktigaste är vilka miljöbesparingar vi gör för våra kunder. Tjänsten ger färre fysiska möten, alltså färre resor eftersom det enda som behövs är en dator med internet. Det totala lagringsbehovet minskar då det endast krävs en version av varje dokument, det blir färre utskrifter eftersom dokument finns tillgängliga online, en resurssnål distanssupport över telefon och internet, mindre energiförbrukning då det är ett system och delade servrar för alla samt mindre avfall och färre transporter. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren