Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
EXPORTRÅDET (SWEDISH TRADE) Located at Stockholm, Phone: 08-588 660 00. .
EXPORTRÅDET (SWEDISH TRADE) Reviewed by Jens Ljunggren Miljöteknik är en av de branscher som Exportrådet arbetar med i syfte att underlätta svenska företags internationalisering. Vi arbetar med ett nationellt nätverk av företag, myndigheter och organisationer inom avfallshantering, återvinning, förnybar… Exportrådet (swedish trade) - Vi hjälper svenska miljöteknikföretag exportera. Miljöteknik är en av de branscher som Exportrådet arbetar med i syfte att underlätta svenska företags internationalisering. Vi arbetar med ett nationellt nätverk av företag, myndigheter och organisationer inom avfallshantering, återvinning, förnybar energi samt luft-, vatten- och avloppsrening, där förnybar energi omfattar bioenergi, solenergi, vindkraft och energieffektivisering. Vi driver även SymbioCity som är ett nytt svenskt exportkoncept för hållbar stadsutveckling och byggande. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook