Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SKYCAB SPÅRTAXI Located at Stockholm, Phone: 08-661 05 75. .
SKYCAB SPÅRTAXI Reviewed by Jens Ljunggren SkyCab bidrar till att lösa de storskaliga och långvariga miljöproblemen - luftföroreningar, förbrukning av energi, buller, olyckor, skakningar/vibrationer, förbrukning av råvaror, produktion av avfall, stora markanspråk och hindrande barriärer i… Skycab spårtaxi - Framtidens anslutning till framtidens tåg. SkyCab bidrar till att lösa de storskaliga och långvariga miljöproblemen - luftföroreningar, förbrukning av energi, buller, olyckor, skakningar/vibrationer, förbrukning av råvaror, produktion av avfall, stora markanspråk och hindrande barriärer i byggd miljö. Miljöegenskaperna grundläggs redan vid planeringen och före konstruktion. Vagnarna som drivs av el ger inga lokala avgasemissioner. Enligt VTI sparar SkyCab 75% av bilens energi per personkilometer och 50% av bussens. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook