Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
HÄSSELBY GOLF Located at Hässelby, Phone: 08-739 38 89. .
HÄSSELBY GOLF Reviewed by Jens Ljunggren Hässelby Golf har i över ett decennium bedrivit ett aktivt och praktiskt miljöarbete såväl på golfbanan som i angränsande områden i friluftsområdet Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik. Varje år beräknar och rapporterar vi verksamhetens koldioxidutsläpp och… Hässelby golf - Svergies första klimatneutrala golfklubb. Hässelby Golf har i över ett decennium bedrivit ett aktivt och praktiskt miljöarbete såväl på golfbanan som i angränsande områden i friluftsområdet Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik. Varje år beräknar och rapporterar vi verksamhetens koldioxidutsläpp och genomför långtgående åtgärder för att minska utsläppen. Utsläpp som ändå återstår efter åtgärdsprogram kompenseras genom investeringar i utsläppsminskande projekt. Hela arbetet bedrivs i enlighet med Kyotoprotokollets intentioner. Sedan 2005 har miljöarbetet införlivats i ett miljöledningssystem anpassat för små och medelstora företag, Stockholms stads miljödiplom. Ledningssystemet bygger på de fem jontegrundelementen i ISO 14001 samt utgår från att arbetet bedrivs med inriktning på ständiga förbättringar vad gäller miljöförbättrade åtgärder och dokumentation. Arbetet revideras årligen av externa konsulter. Hässelby Golf har i konkurrens med samtliga golfklubbar tilldelats priset som Årets miljöklubb 2009. Ett pris som har instiftats av Swedish Greenkeepers association (SGA). Hässelby Golf tilldelades även Svenska Golfförbundets miljödiplom 2007. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

HÄSSELBY GOLF

Svergies första klimatneutrala golfklubb

Hässelby Golf har i över ett decennium bedrivit ett aktivt och praktiskt miljöarbete såväl på golfbanan som i angränsande områden i friluftsområdet Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik.
Varje år beräknar och rapporterar vi verksamhetens koldioxidutsläpp och genomför långtgående åtgärder för att minska utsläppen. Utsläpp som ändå återstår efter åtgärdsprogram kompenseras genom investeringar i utsläppsminskande projekt. Hela arbetet bedrivs i enlighet med Kyotoprotokollets intentioner.
Sedan 2005 har miljöarbetet införlivats i ett miljöledningssystem anpassat för små och medelstora företag, Stockholms stads miljödiplom. Ledningssystemet bygger på de fem jontegrundelementen i ISO 14001 samt utgår från att arbetet bedrivs med inriktning på ständiga förbättringar vad gäller miljöförbättrade åtgärder och dokumentation. Arbetet revideras årligen av externa konsulter. Hässelby Golf har i konkurrens med samtliga golfklubbar tilldelats priset som Årets miljöklubb 2009. Ett pris som har instiftats av Swedish Greenkeepers association (SGA). Hässelby Golf tilldelades även Svenska Golfförbundets miljödiplom 2007.


Kategorier: Sport & Fritid

Nyckelord: -