Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
YTTRA KONSUMENTKOMMUNIKATION Located at Stockholm, Östersund, Phone: 08-559 22 539. .
YTTRA KONSUMENTKOMMUNIKATION Reviewed by Jens Ljunggren Yttra Konsumentkommunikation hjälper företag och andra organisationer att utforma strategier för konsumentkommunikation i miljö- och samhällsansvar. Yttras uppdragsgivare finns inom näringsliv, bransch- och intresseorganisationer, handel, privata… Yttra konsumentkommunikation - Kommunikation för hållbara strategier. Yttra Konsumentkommunikation hjälper företag och andra organisationer att utforma strategier för konsumentkommunikation i miljö- och samhällsansvar. Yttras uppdragsgivare finns inom näringsliv, bransch- och intresseorganisationer, handel, privata tjänste- och kunskapsföretag, myndigheter på central och lokal nivå, som för sin verksamhet är beroende av fungerande kommunikation kopplat till miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi har mobilt kontor med bas i Stockholm och Östersund. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook