Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
WIRTÉN Located at Malmö, Lund, Phone: 040-607 32 50. .
WIRTÉN Reviewed by Jens Ljunggren Wirtén är en PR- och kommunikationsbyrå inriktad på strategisk och relationsbyggande kommunikation, exempelvis varumärke, medierelationer, samhällsrelationer, hållbarhetsrapporter, produktion av kund- och interntidningar, nyhetsbrev med mera. Vi… Wirtén - Klimatneutral PR- och kommunikationsbyrå. Wirtén är en PR- och kommunikationsbyrå inriktad på strategisk och relationsbyggande kommunikation, exempelvis varumärke, medierelationer, samhällsrelationer, hållbarhetsrapporter, produktion av kund- och interntidningar, nyhetsbrev med mera. Vi kopplar samman hållbarhet med kommunikation. Vi identifierar både möjligheter och risker, ger råd om vad som kan och bör kommuniceras och vad som först bör åtgärdas. Det leder till ett trovärdigt, balanserat och kommunikativt CSR- och hållbarhetsarbete. Wirtén är en klimatneutral PR-byrå. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook