Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
GLOBALHUS Located at Uddevalla, Phone: 0522-398 00. .
GLOBALHUS Reviewed by Jens Ljunggren GlobalHus erbjuder byggteknik som ger huset en renare och friskare innemiljö kombinerat med solenergi och grön el, vilket sänker dina driftskostnader utan att nämnvärt fördyra huspriset. Våra hus uppfyller ställda krav för byggnation enligt… Globalhus - Hus med glädjande låg energiförbrukning. GlobalHus erbjuder byggteknik som ger huset en renare och friskare innemiljö kombinerat med solenergi och grön el, vilket sänker dina driftskostnader utan att nämnvärt fördyra huspriset. Våra hus uppfyller ställda krav för byggnation enligt Passivhus och arbetar nu för att kunna bygga hus som är självförsörjande på el. Vår teknik, som testats och utvärderats tillsammans med Statens Provningsanstalt, ger husen mycket bra energivärden och därmed en mycket lägre driftskostnad för uppvärmning. Vår byggteknik går ut på att få husen täta och därmed väl isolerade mot både kyla och värme. Våra kunder är privatpersoner, kommuner och byggföretag. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook