Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
VIDA PAPER Located at Alvesta, Phone: 0478-476 00. .
VIDA PAPER Reviewed by Jens Ljunggren VIDA Paper är ett av Europas grönaste papper. Scandia 2000, Lessbo Linné, och kulörta Kaskad och Colorit ligger inte bara i Europatoppen kvalitetsmässigt - men även ur klimatsynpunkt! Spillprodukter utnyttjas både som råvara och biobränsle i vårt… Vida paper - Klimatsmart designpapper från VIDA Paper. VIDA Paper är ett av Europas grönaste papper. Scandia 2000, Lessbo Linné, och kulörta Kaskad och Colorit ligger inte bara i Europatoppen kvalitetsmässigt - men även ur klimatsynpunkt! Spillprodukter utnyttjas både som råvara och biobränsle i vårt massa- och pappersbruk. Ca 25% av våra transporter går med tåg och andelen stiger successivt. Transport på järnväg istället för med lastbil reducerar koldioxidutsläppet med 75%. Vi återför också organiskt material till skogen och vi bygger upp vårt eget energibolag, VIDA Energi, som tar till vara alla rester och skapar utsläppsneutral energi. VIDA Paper ingår i sågverkskoncernen VIDA som är en koldioxidneutral företagsgrupp. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren