Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
LUNDBY KYRKBY (BOTRYGG) Located at Göteborg, Phone: 013-474 57 00. .
LUNDBY KYRKBY (BOTRYGG) Reviewed by Jens Ljunggren Bostäderna kommer att miljömärkas vilket garanterar dig som hyresgäst optimal innemiljö. Grundidén är att skapa ett kvalitetsboende med låga hyror och att bygga energisnåla hus med hållbara material och det på ett sätt som är genomförbart redan… Lundby kyrkby (botrygg) - Energisnåla och miljömärkta hyresrätter. Bostäderna kommer att miljömärkas vilket garanterar dig som hyresgäst optimal innemiljö. Grundidén är att skapa ett kvalitetsboende med låga hyror och att bygga energisnåla hus med hållbara material och det på ett sätt som är genomförbart redan idag. Vi utnyttjar redan kända tekniker och material exempelvis lågenergifönster, solpaneler, sedumtak, snålspolande toaletter, lågenergilampor, fläktförstärkt självdrag, växthus, hushållskomposter, återvinningshus, genomsläppliga markbeläggningar och mycket grönytor för infiltration och lokalt omhändertagande av dagvattnet. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook