Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook
Produkt Certifiering Mer info

CLEANTECH INN SWEDEN

Sveriges största inkubator för miljöteknik

Cleantech Inn Sweden skapar förutsättningar för att hållbara innovationer realiseras till konkurrenskraftiga bolag och affärer. Cleantech Inn Sweden är ett oberoende rikstäckande affärsstöd som coachar nya och etablerade företag med cleantechinnovationer. Företagen, våra medlemmar, screenas kontinuerligt efter såväl affärs- som hållbarhetskriterier. Deras kunnande kompletteras på resan av våra…

Läs mer...


046-286 87 50
Lund, Göteborg

DGE MARK & MILJÖ

Specialkomptens till industri och offentlig sektor

DGE Mark & Miljö tillhandahåller specialkompetens inom miljöområdet till den offentliga sektorn och industrin. Vi erbjuder bland annat tjänster inom CSR hållbart företagande, Carbon Footprint, prövning enligt Miljöbalken, egenkontroll miljöfarlig verksamhet, miljöriskanalys, miljö- och ekotoxikologiska utredningar, miljösamordnare, energiutredningar, Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vi…

Läs mer...


0771-48 00 48
Kalmar, Göteborg, Malmö

ECOEX

Hjälper företag att nå den utländska marknaden

Ecoex vänder sig till västsvenska miljöföretag som har potential att exportera. Vi identifierar möjligheterna på den utländska marknaden och skapar mötesplatsen för dig och ditt företag. Ecoex hjälper dig kostnadsfritt med bla. identifiering av affärsmöjligheter på olika utvalda marknader, exportinriktade aktiviteter, rådgivning från erfarna exportutvecklare.

Läs mer...


031-61 24 02
Göteborg

ECOPLAN

Konsulter inom miljö, etik och hållbar utveckling

Ecoplan har sedan 1994 arbetat som konsulter inom miljö, etik och hållbar utveckling. De flesta av våra uppdrag handlar om att hjälpa till med förändringsarbete i nära samarbete med kunden, där vi tar rollen som bollplank eller processledare. Ofta arbetar vi i gränszonen mellan offentlig sektor och företag.

Läs mer...


031-33 99 330
Göteborg

EKOCENTRUM

Frittstående stiftelse för miljö och hållbarhet

Ekocentrum är ett kunskapsforum och en inspirationskälla i miljö- och hållbarhetsarbetet. Vi visar på vägar mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Vi förvaltar och utvecklar Sveriges största permanenta miljöutställning. Där visar vi produkter, system, teknik och idéer för en hållbar livsstil. Miljöutbildningar i form av vandrande föreläsningar i utställningen vänder sig till såväl företag,…

Läs mer...


031-705 07 40
Göteborg

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

Forskning och uppdrag för en hållbar framtid

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. IVL grundades 1966 och har sedan dess arbetat med utveckling av nya lösningar på miljöproblem, både nationellt och internationellt. IVL arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt…

Läs mer...


08-598 563 00
Stockholm, Göteborg, Malmö

PRE ERA

Vi hjälper företag och organisationer möta vår tids utmaningar

Preera är en nordiskt managementkonsultföretag som arbetar med att förverkliga visioner, utveckla affärer och verksamheter tillsammans med sina kunder. En central del i Preeras egen vision och strategi är tron på det ansvarsfulla företagandet. Det avspeglar sig i projektmetodiken som är utvecklad för att skapa hållbara förändringsprocesser där man bland annat stöttar kunden med att föra upp…

Läs mer...


08-410 740 00,
031-750 90 00

Stockholm, Göteborg

PROMESSA ORGANIC

Ekologisk begravning

Promessa Organic utvecklar och erbjuder ett nytt alternativ för omhändertagande av avlidna personer. En miljöanpassad begravningsform som utgår från det biologiska facit en avliden kropp lyder under. Den ekologiska begravningen minskar miljöpåverkan på några av våra viktigaste resurser; vatten, luft och jord. Företag, förvaltningar, organisationer, föreningar och andra grupper är också välkomna…

Läs mer...


0304-208 09
Nösund

VIATELLUS

Hållbara konsulttjänster och utbildningar

ViaTellus är ett miljökonsultföretag som riktar sig mot företag och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av miljötjänster inom till exempel: Ledningssystem, Utbildning, Miljöutredning, Kontroll av lagefterlevnad, Revision, Krav vid upphandling, Stöd till miljöchefer m.m. Utöver miljökonsultation erbjuder ViaTellus även ett basutbud av utbildningspaket inom miljöområdet. Utbildningarna…

Läs mer...


0703-84 74 74
Västra Frölunda

ÄFAB

Allt inom bioenergi och förbränningsteknik

ÄFAB ägnar sig åt miljö- och resurshushållning, med tyngdpunkt lagd på bioenergifrågor. Företaget är därmed att betrakta som ett nationellt- och regionalt utvecklingsbolag för både små och stora företag i nära samverkan med både myndigheter, universitet/ högskolor och konsument-intressen. Äfab har idag ett nära samarbete med flertalet av marknadens tillverkande företag inom ved-, spannmål- och…

Läs mer...


0510-262 35
Lidköping

ÖIJARED AKADEMI

Centrum för hållbar framtidsutveckling

Stiftelsen Öijared Akademi är ett centrum för hållbar framtidsutveckling. Platsen där vi möts runt de stora frågorna och samskapar den värld vi vill leva i. Vårt huvudsakliga ändamål är att stimulera och bidra till en långsiktig utveckling mot hållbarhet för miljö, samhälle, företag och individ. De metoder vi använder oss av är The Blue Economy, Salutogent Förhållningssätt och Existentiellt…

Läs mer...


0302-373 00
Floda

ÖRNBORG KYRKANDER BIOLOGI OCH MILJÖ

Miljökonsulter inom biologi och miljö

Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö är ett miljökonsultföretag som arbetar med biologiska utredningar, inventeringar och olika tillståndsfrågor utifrån miljöbalken. Vi har kompetens för uppdrag inom ett brett spektra vad gäller biologi och miljö. Vår spetskompetens finns inom områdena vattenväxter, alger och fåglar. Vi tar ett helhetsgrepp om våra uppdrag och sköter allt från provtagning till…

Läs mer...


0734-27 36 35
Falköping

CALLUNA

Läs mer...


Flera orter

CARBONCLOUD

Läs mer...


Göteborg

EFFORT CONSULTING

Läs mer...


Göteborg

EKOSOFIA

Läs mer...


Göteborg

ENZYMEX MILJÖTEKNIK

Läs mer...


Göteborg

EXPLIZIT

Läs mer...


Skellefteå

FOSSILFRI 2030

Läs mer...


Fyrbodal

GO GREEN TRAFIK & MILJÖ

Läs mer...


Stenungsund

HABITS

Läs mer...


Göteborg

JORDNÄRA MILJÖKONSULT

Läs mer...


Lidköping, Göteborg

MILJÖGIRAFF

Läs mer...


Göteborg

MILJÖKOMPETENS

Läs mer...


MIMBLY

Läs mer...


Göteborg

PORTIONEN UNDER TIAN

Läs mer...


Göteborg

RSM&CO

Läs mer...


Sollentuna, Göteborg, Linköping

SOLCELLSKOLLEN

Läs mer...


Göteborg

SVALNA

Läs mer...


Göteborg

SWEDISH ALGAE FACTORY

Läs mer...


Göteborg