Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ENETJÄRN NATUR Located at Umeå, Solna, Malmö, Phone: 090-71 09 50. .
ENETJÄRN NATUR Reviewed by Jens Ljunggren Enetjärn Natur är en av Sveriges ledande ekologkonsulter. Vi besitter gedigen kunskap om naturmiljöer, landskap, markanvändning, flora och fauna, vilka är allt viktigare aspekter av samhällsbyggandet. Ekologer behövs vid anläggande av gruvor- och… Enetjärn natur - Konsulttjänster inom naturvård och samhällsplanering. Enetjärn Natur är en av Sveriges ledande ekologkonsulter. Vi besitter gedigen kunskap om naturmiljöer, landskap, markanvändning, flora och fauna, vilka är allt viktigare aspekter av samhällsbyggandet. Ekologer behövs vid anläggande av gruvor- och vindkraft, infrastruktursatsningar, planering av städer och förvaltandet av natur. Vi är ledande inom tjänsteområdet att skapa natur och ekologisk kompensation med fokus på att stärka, återskapa och nyskapa naturvärden. Vi har arbetat med banbrytande idéutveckling och projektledning inom några av landets största skapa natur- och kompensations-projekt. Vårt arbete bygger på en vetenskaplig grund och flera av medarbetarna är disputerade. Uppdragen präglas av våra värderingar Engagemang, Lyhördhet, Kvalitet, Integritet samt Ekologiskt ansvarstagande. Vår ambition är att förena samhällets utveckling med hållbara lösningar för natur och biologisk mångfald. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

ENETJÄRN NATUR

Konsulttjänster inom naturvård och samhällsplanering

Enetjärn Natur är en av Sveriges ledande ekologkonsulter. Vi besitter gedigen kunskap om naturmiljöer, landskap, markanvändning, flora och fauna, vilka är allt viktigare aspekter av samhällsbyggandet. Ekologer behövs vid anläggande av gruvor- och vindkraft, infrastruktursatsningar, planering av städer och förvaltandet av natur. Vi är ledande inom tjänsteområdet att skapa natur och ekologisk kompensation med fokus på att stärka, återskapa och nyskapa naturvärden. Vi har arbetat med banbrytande idéutveckling och projektledning inom några av landets största skapa natur- och kompensations-projekt. Vårt arbete bygger på en vetenskaplig grund och flera av medarbetarna är disputerade. Uppdragen präglas av våra värderingar Engagemang, Lyhördhet, Kvalitet, Integritet samt Ekologiskt ansvarstagande. Vår ambition är att förena samhällets utveckling med hållbara lösningar för natur och biologisk mångfald.


Kategorier: Miljökonsulter

Nyckelord: ekologikonsulter, ekologisk kompensation, enetjärn natur, malmö, miljöforsning, miljökonsekvensbeskrivning (mkb), miljökonsulter, miljöstrategi, miljöstyrning, miljöutbildning, naturskydd, naturvård, naturvägledning, naturvärdesbedömningar, samhällsplanering, umeå, uppsala