Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
CSR GUIDEN Located at Stockholm, Phone: 08-55 11 01 99. .
CSR GUIDEN Reviewed by Jens Ljunggren CSRguiden verkar för att öka företags intresse och möjligheter att arbeta mot ett hållbart företagande - CSR. Vi tror på ett lösningsorienterat förhållningssätt för att kunna driva utvecklingen framåt. I vårt arbete står omvärldsbevakning i centrum.… Csr guiden - Värderingsdriven projektbyrå med hjärta för ansvarsfulla affärer. CSRguiden verkar för att öka företags intresse och möjligheter att arbeta mot ett hållbart företagande - CSR. Vi tror på ett lösningsorienterat förhållningssätt för att kunna driva utvecklingen framåt. I vårt arbete står omvärldsbevakning i centrum. Det är vårt redskap för att assistera företag att i ett tidigt skede upptäcka förändringar och nya arbetssätt som driver utvecklingen och företagandet mot en hållbar inriktning. Genom en ökad medvetenhet hoppas vi kunna informera och inspirera till ett ansvarsfullt och långsiktigt företagande. Vi vänder oss tll företag i alla slags branscher. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook