Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
CLEANTECH INN SWEDEN Located at Göteborg, Phone: 070-257 44 72. .
CLEANTECH INN SWEDEN Reviewed by Jens Ljunggren Cleantech Inn Sweden är din oberoende och rikstäckande partner. Våra medlemmar är alla hållbarhetssäkrade företag, med förmågan att utveckla hållbara affärer med tillväxtpotential. Med hjälp av våra nätverk och vårt effektiva sätt att arbeta blir vi… Cleantech inn sweden - Affärsstöd för företag med cleantech-innovationer. Cleantech Inn Sweden är din oberoende och rikstäckande partner. Våra medlemmar är alla hållbarhetssäkrade företag, med förmågan att utveckla hållbara affärer med tillväxtpotential. Med hjälp av våra nätverk och vårt effektiva sätt att arbeta blir vi din genväg till framgång. Våra medlemmar har startat bolag runt en hållbar cleantech innovation med en hållbar affärsidé. Medlemmarna screenas kontinuerligt efter både affärs och miljömässiga kriterier. Tillsammans med råd från oss sätter de upp strategier, mål och planer som de aktivt utvecklas efter. Ingen cleantechinnovation blir till en vinnare utan ett hållbart företagande. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren