Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
CLEANTECH INN SWEDEN Located at Lund, Göteborg, Phone: 046-286 87 50. .
CLEANTECH INN SWEDEN Reviewed by Jens Ljunggren Cleantech Inn Sweden skapar förutsättningar för att hållbara innovationer realiseras till konkurrenskraftiga bolag och affärer. Cleantech Inn Sweden är ett oberoende rikstäckande affärsstöd som coachar nya och etablerade företag med… Cleantech inn sweden - Sveriges största inkubator för miljöteknik. Cleantech Inn Sweden skapar förutsättningar för att hållbara innovationer realiseras till konkurrenskraftiga bolag och affärer. Cleantech Inn Sweden är ett oberoende rikstäckande affärsstöd som coachar nya och etablerade företag med cleantechinnovationer. Företagen, våra medlemmar, screenas kontinuerligt efter såväl affärs- som hållbarhetskriterier. Deras kunnande kompletteras på resan av våra erfarna affärsutvecklare och projektledare. Vår kompetens och vårt breda kontaktnät, tillsammans med kreativa metoder, ger ett effektivt stöd för att realisera medlemmarnas hållbara innovationer till konkurrenskraftiga bolag. I interaktion med näringsliv, investerare, myndigheter och organisationer påskyndar vi utvecklingen mot en hållbar framtid. Vi realiserar samhällsmål och politik till hållbara affärer. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook