Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SÖLVESBORG ENERGI Located at Sölvesborg, Phone: 0456-81 68 80. .
SÖLVESBORG ENERGI Reviewed by Lars Andrén Sölvesborg Energi säljer 100% förnyelsebar och miljömärkt el till konsumenter och företag. Vi producerar bara en liten del av elen själva vid en liten solcellsanläggning vid Blekingeporten. Resten köper vi in på den nordiska elbörsen. Elen är 100%… Sölvesborg energi - 100% miljömärkt el till salu. Sölvesborg Energi säljer 100% förnyelsebar och miljömärkt el till konsumenter och företag. Vi producerar bara en liten del av elen själva vid en liten solcellsanläggning vid Blekingeporten. Resten köper vi in på den nordiska elbörsen. Elen är 100% grön och miljömärkt. Den kommer uteslutande ifrån fossilfria och förnyelsebara källor så som vatten- och vindkraft. Därmed minskar du din klimatpåverkan. För att vara säkra på vår el verkligen kommer ifrån förnyelsebara energikällor så använder vi oss av s.k. ursprungsgarantier när vi köper in. Garantierna ställs ut av den internationella samarbets-organisationen för förnyelsebar energi RECS (Renewable Energy Certificate System). RECS-märkt el innebär att den är knuten till specifika vatten- och vindkraftsverk och kan spåras till dessa genom elektroniska dokument. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook