Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
MILJÖSTATUS Located at Örebro, Phone: 019-611 21 14// 019-611 21 14. .
MILJÖSTATUS Reviewed by Jens Ljunggren Miljöstatus syfte är att främja utvecklingen och tillämpningen av Miljöstatus för byggnader. Miljöcertifiering har hittills i första handlat om nya byggnader. Med programmet Miljörosen kan befintliga byggnader systematiskt förberedas för… Miljöstatus - Miljöcertifiering av byggnader. Miljöstatus syfte är att främja utvecklingen och tillämpningen av Miljöstatus för byggnader. Miljöcertifiering har hittills i första handlat om nya byggnader. Med programmet Miljörosen kan befintliga byggnader systematiskt förberedas för certifiering med systemet Miljöbyggnad. Miljörosen ger klart besked om byggnadens miljöegenskaper och förberedelse till certifiering. Beskriver byggnadens miljöstatus. Ger förslag till effektiva miljö- och energiåtgärder. Är också en metod för systematisk styrning av förvaltningens miljöarbete. Förbereda befintliga byggnader för certifiering med det svenska systemet Miljöbyggnad. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren