Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BROSTADEN Located at Stockholm, Phone: 08-602 33 00. .
BROSTADEN Reviewed by Jens Ljunggren Brostaden erbjuder lokaler och därtill knutna tjänster i Storstockholm. Fastighetsbeståndet utgörs uteslutande av kommersiella fastigheter strategiskt belägna utanför centrala Stockholm i nära anslutning till genomfartsleder och lättillgängligt med… Brostaden - Europas första GreenBuilding Corporate Partner. Brostaden erbjuder lokaler och därtill knutna tjänster i Storstockholm. Fastighetsbeståndet utgörs uteslutande av kommersiella fastigheter strategiskt belägna utanför centrala Stockholm i nära anslutning till genomfartsleder och lättillgängligt med bra kommunikationer. Vi har som första bolag i Europa utsetts av EU till GreenBuilding Corporate Partner. För att bli GreenBuilding Corporate Partner krävs att energiförbrukningen reducerats med minst 25% i minst 30% av fastighetsbeståndet. Brostaden har arbetat strukturerat med energibesparingar och optimeringar i över tio år. Av våra 90 fastigheter uppfyller idag 35 kraven för GreenBuilding. Brostaden deltar även i Stockholms klimatpakt. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier