Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
LOGICA Located at Stockholm, Phone: 08-670 20 00 . .
LOGICA Reviewed by Jens Ljunggren Logica har en portfölj av prisvinnande hållbarhetsstjänster som hjälper människor och företag. Vi möjliggör för enskilda människor att minska sina energiräkningar, får transportörer att spara bränsle bland annat genom att köra miljövänligare, och… Logica - Internationellt IT-företag med hållbarhetsstjänster. Logica har en portfölj av prisvinnande hållbarhetsstjänster som hjälper människor och företag. Vi möjliggör för enskilda människor att minska sina energiräkningar, får transportörer att spara bränsle bland annat genom att köra miljövänligare, och organisationer sparar stora belopp genom att gå över till kostnadseffektivare IT. Omställning till en hållbar omvärld handlar om mer än teknik. Det gäller att få fler att engagera sig och därigenom ändra invanda beteenden, både i hemmet och i arbetet. Smart teknik är en möjliggörare för allt det här och därför måste det vara attraktivt och enkelt att använda smart grön teknik. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook