Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
IT-MÄSTAREN Located at Örebro, Stockholm, Karlstad, Phone: 019-670 80 50. .
IT-MÄSTAREN Reviewed by Jens Ljunggren Vår ambition är att vara miljövänligast i vår bransch! IT-mästaren erbjuder outsourcing av IT-drift. Tjänsten Total Outsourcing innebär att du betalar ett fast pris per användare. Alla program görs tillgängliga från vilken internetansluten dator som… It-mästaren - Klimatsmarta IT-tjänster från ett klimatneutralt företag. Vår ambition är att vara miljövänligast i vår bransch! IT-mästaren erbjuder outsourcing av IT-drift. Tjänsten Total Outsourcing innebär att du betalar ett fast pris per användare. Alla program görs tillgängliga från vilken internetansluten dator som helst i världen. Att investera i Citrixbaserade molntjänsten Outsourcing ger en mängd klimatsmarta fördelar: Energibesparingar genom att väldigt lite prestanda krävs av användarens dator; livslängden kan förlängas med flera år på en PC. Hela serverdriften ingår i tjänsten och IT-mästaren använder endast grön el, dvs. el som produceras av förnyelsebara energikällor. Vi klimat kompenserar hela vår verksamhet via miljökonsulterna U&W och samarbetar med flera miljöorganisationer. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier