Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
GRÖN IT AUDIT Located at Stockholm, Phone: 08-782 92 00. .
GRÖN IT AUDIT Reviewed by Jens Ljunggren En Grön IT audit – GITaudit – innebär en genomlysning av er organisation med målet att få ut den fulla potentialen av IT i ert hållbarhetsarbete. Syftet med GITaudit är att öka er insikt i hur IT kan bli ett verktyg för att minska er totala… Grön it audit - Minska din energiförbrukning och miljöpåverkan. En Grön IT audit – GITaudit – innebär en genomlysning av er organisation med målet att få ut den fulla potentialen av IT i ert hållbarhetsarbete. Syftet med GITaudit är att öka er insikt i hur IT kan bli ett verktyg för att minska er totala miljöpåverkan för hela verksamheten. Här hittar du en sammanställning av fördelarna med GITaudit. Vi arbetar i partnerskap med ett antal IT- och verksamhetskonsulter som ansvarar för genomförandet av auditen, medan TCO Development ansvarar för den oberoende analysen. Tillsammans med nyckelpersoner i din organisation kartlägger vi verksamhetens mognad inom hållbar IT. Ni kan även mäta hur ni utvecklas inom hållbar IT över tid samt jämföra er med andra svenska organisationer via GITindex. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier