Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
VILLA BREVIK Located at Lidingö, Phone: 08-766 65 00. .
VILLA BREVIK Reviewed by Josefine Karlsson Villa Brevik är en arbetsplats för ett 20-tal personer och en konferensanläggning för 100-talet gäster varje dag. Därför är det av yttersta vikt och i allas intresse att vi arbetar på ett sådant sätt att vi inte belastar miljön mer än vi behöver. Vi… Villa brevik - Svanen-märkt konferensanläggning. Villa Brevik är en arbetsplats för ett 20-tal personer och en konferensanläggning för 100-talet gäster varje dag. Därför är det av yttersta vikt och i allas intresse att vi arbetar på ett sådant sätt att vi inte belastar miljön mer än vi behöver. Vi är väldigt stolta över att Villa Brevik sedan år 2001 är en Svanenmärkt konferensanläggning och att vi kan leva upp till de tuffa miljökriterier som en sådan miljömärkning ställer på vår verksamhet. Miljötänkandet finns hos all personal och genomsyrar alla beslut i vårt arbete, både på kort och lång sikt. Varmt välkommen! Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Josefine Karlsson

Dela på Facebook