Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SÖLVESBORG FJÄRRVÄRME Located at Sölvesborg, Phone: 0456-81 68 80. .
SÖLVESBORG FJÄRRVÄRME Reviewed by Lars Andrén Sölvesborgs Fjärrvärme är ett dotterbolag till Sölvesborg energi och som levererar billig och miljövänlig fjärrvärme till sina kunder. Värme till nätet kommer idag från Stora Enso Nymölla AB via en överföringsledning. Det är överskottsvärme som… Sölvesborg fjärrvärme - Billig och miljövänlig fjärrvärme. Sölvesborgs Fjärrvärme är ett dotterbolag till Sölvesborg energi och som levererar billig och miljövänlig fjärrvärme till sina kunder. Värme till nätet kommer idag från Stora Enso Nymölla AB via en överföringsledning. Det är överskottsvärme som uppstår vid tillverkningen av pappersmassa och papper som tillvaratas. Nymölla Bruks bränslebehov täcks idag till 96% av förnyelsebara biobränslen vilket gör fjärrvärmen till ett miljövänligare alternativ. Värmen till fjärrvärmen är överskottsvärme från pappersmassa- och papperstillverkningen vid Stora Enso Nymölla Bruk. Vi har certifierats enligt standarden för miljö och kvalitet, ISO 14001. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén