Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ECOBUILD KOMPETENSCENTRUM Located at Stockholm, Mölndal, Phone: 010-516 62 58, 031-706 63 29. .
ECOBUILD KOMPETENSCENTRUM Reviewed by Jens Ljunggren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut driver ett kompetenscentrum inom området träbaserade material och produkter i samverkan med KTH och ett 30-tal industriföretag. I takt med skärpta internationella krav på en miljömässigt uthållig utveckling… Ecobuild kompetenscentrum - Kompetenscentrum för trämaterialutveckling. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut driver ett kompetenscentrum inom området träbaserade material och produkter i samverkan med KTH och ett 30-tal industriföretag. I takt med skärpta internationella krav på en miljömässigt uthållig utveckling ökar efterfrågan på nya biobaserade material och produkter. Syftet är att utveckla innovativa och eko-effektiva slutprodukter med högre förädlingsvärde än konventionella produkter. EcoBuild ska vara ett ledande internationellt kompetenscentrum för trämaterialutveckling senast år 2013 och verka som en uthållig mötesplats för högskolor, universitet och industri. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook