Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
UNLIMITED PERFORMANCE Located at Ytterby, Phone: 070-430 34 97. .
UNLIMITED PERFORMANCE Reviewed by Jens Ljunggren Unlimited Performance framställer och säljer ekologiska träningskläder som ger uttryck för deras filosofi; att hälsa, välbefinnande och ansvarstagande hör hemma såväl i det stora som i det lilla. Hur vi håller oss friska och starka, hur vi använder… Unlimited performance - Ekologiska träningskläder. Unlimited Performance framställer och säljer ekologiska träningskläder som ger uttryck för deras filosofi; att hälsa, välbefinnande och ansvarstagande hör hemma såväl i det stora som i det lilla. Hur vi håller oss friska och starka, hur vi använder naturresurser, vilken påverkan på miljö och människor som tillverkningen av våra produkter innebär; allt är en del i ett större sammanhang. Vi strävar hela tiden efter att varje plagg ska vara i särklass. Vi styr själva varje detalj i konstruktion och tillskärning, materialblandning, färgning och sömnad. Vi tar hjälp av de skickligaste men besluten är alltid våra. Vi ska vara nummer ett hos er som verkligen bryr er om vad ni sätter på kroppen. Och vår uppgift är att skapa vackra och sanna kläder som fungerar bättre och under längre tid än något annat. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook