Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
FRISKIS OCH SVETTIS - JÖNKÖPING Located at Jönköping, Phone: 036-173 150. .
FRISKIS OCH SVETTIS - JÖNKÖPING Reviewed by Jens Ljunggren Friskis & Svettis bryr sig om miljön. Genom att förebygga eller minska vår samlade miljöbelastning vill vi vara med och bygga ett lustfyllt, grönt samhälle. Därför är vi mycket glada och stolta att vara miljödiplomerade av Jönköpings kommun.… Friskis och svettis - jönköping - Idrottsförening som bryr sig om miljön. Friskis & Svettis bryr sig om miljön. Genom att förebygga eller minska vår samlade miljöbelastning vill vi vara med och bygga ett lustfyllt, grönt samhälle. Därför är vi mycket glada och stolta att vara miljödiplomerade av Jönköpings kommun. Miljödiplomeringen visar att vi på ett aktiv och strukturerat sätt arbetar med miljöfrågor och att vi uppfyller ett flertal miljökriterier när det gäller lokaler, kemikalier, kontor, inköp, källsortering, förpackningar och transporter. För de koldioxidutsläpp som vi genererar kommer vi årligen klimatkompensera genom att investera i solcellspaneler, för att successivt minska vår klimatpåverkan. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren